החיוג להצטרפות לשירות 343* מישראל מחויב כשיחה אל רשת פלאפון. חיוג מחו"ל למערכת השירות 972-50-8809343 + 
מחויב כשיחה מחו"ל אל רשת פלאפון.
סינון השיחות יתבצע בעת השהות בחו"ל בלבד ויופעל בעת קבלת שיחות נכנסות מישראל בלבד.
עם החזרה לארץ עם המכשיר, יבוטל הסינון אוטומטית וכן ההגדרות (הסיסמה, הפתיח האישי ומספרי זהב).
השירות ניתן בכפוף לתנאי ואזורי הכיסוי של שירות פלאפון חו"ל, כפי שיהיו מעת לעת. לתשומת ליבך, קיימים מקרים  בהם  על אף שהופעל שירות סינון שיחות, השירות לא יפעל בחלק מהשיחות המתקבלות במכשיר, כגון בשיחות המתקבלות מיעדים ספציפיים, מספרים מיוחדים, מספרים של מרכזיות וכו' ושיחות אלה תתקבלנה במכשיר באופן רגיל.