תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לדלג לאיזור תוכן המרכזי