X

חשוב לדעת לפני שטסים

שירות חסכון
הסבר הפעלת שירות חיסכון
שירות החיסכון של פלאפון מאפשר לכם: 

 לחסוך בשיחות מחו"ל לארץ.
 ליהנות מחיוג פשוט ונוח ישירות מספר הטלפונים שלכם.
 השימוש בשירות חיסכון של פלאפון הוא ללא תשלום.

איך מפעילים?

לפני שאתם טסים לחו"ל, הפעילו במכשיר שלכם את שירות פלאפון חו"ל חיסכון ותיהנו משיחות מוזלות מהפלאפון. 

אם לא הפעלתם את השירות בארץ, תוכלו להפעיל את האפליקציה גם בחו"ל, לפני שאתם מחייגים בפעם הראשונה מהפלאפון.
לאחר ההפעלה תופיע הערה על המסך: שירות פלאפון חו"ל חיסכון הופעל.

הפעלת השירות במכשירים:

iPhone
iPhone 3G   כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס ממסך הבית להגדרות >טלפון >יישומי SIM >חו"ל חיסכון גלובלי/Global Callback (האפשרות היחידה בתפריט זה) >הפעל/בטל (האפשרות הראשונה). כעת תופיע הודעה על הפעלת / ביטול השירות. נבחר 'קבל'. בסיום נלחץ על כפתור מסך הבית לחזרה לתפריט.
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
Samsung
Galaxy S / S2 / Pro / Tab כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >Sim Toolkit\USIM Services >
פלאפון חו"ל חיסכון (roaming callback) >הפעל >אישור. ליציאה מהתפריט נלחץ על מקש חזור.
Galaxy S3 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס ליישומים >USim Service >חו"ל חיסכון גלובלי >הפעל >אישור. 
ליציאה מהתפריט נלחץ על מקש חזור.
Galaxy mini כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >Usim Service >חו"ל חיסכון גלובלי >הפעל >אישור. 
ליציאה מהתפריט נלחץ על מקש חזור.
Galaxy W / Galaxy Y כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >נבחר Usim Service >נבחר Roaming Callback >נבחר  Turn on >אישור. ליציאה מהתפריט נלחץ על מקש חזור.
Galaxy S4 כדי להשתמש בשירות החיסכון בחו"ל במכשירך, יש להיכנס ליישומים >Usim Service >חול חיסכון גלובלי 
>במידה ומופיע תנאי השימוש נאשר אותם >הפעל (במידה ומופיע 'הפסק' השירות מופעל כבר) >אישור.
לאחר שהיישום הופעל ניתן לבצע שיחה בחיוג ישיר ללא צורך בקידומת המדינה בתעריף מוזל.
3370 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >נגלול ימינה לדף מספר 4 >USIM SERVICE >
פלאפון חו"ל חסכון >הפעל.
5620 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >USIM Service >פלאפון חו"ל חיסכון >הפעל.
C5130 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >יישומים >usim service >פלאפון חו"ל חסכון >הפעל.
S8500 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >הגדרות >usim service >פלאפון חו"ל חיסכון >הפעל.
S8530 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >הגדרות >usim service >פלאפון חו"ל חיסכון >הפעל.
Spica כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס ליישומים (אפליקציות) >ערכת כלים של SIM >פלאפון חו"ל חיסכון >הפעל >אישור.
Soul ניכנס לתפריט >יישומים >USIM SERVICE >אוקיי >אוקיי >ON.
Omnia כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >תוכניות >נבחר >USIM SERVICE >נבחר ROAMING CALL BACK >נלחץ ON.
שאר דגמי Samsung כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >יישומים >Usim service >פלאפון חו"ל חיסכון >הפעל.
Sony Ericsson / Sony
XPERIA (X8 X10, play) / Walkman / Ray כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס ממסך הבית להגדרות >טלפון >יישומי SIM >
חו"ל חיסכון גלובלי/Global Callback (האפשרות היחידה בתפריט זה) >הפעל/בטל (האפשרות הראשונה). 
כעת תופיע הודעה על הפעלת / ביטול השירות. נבחר 'קבל'. בסיום נלחץ על כפתור מסך הבית לחזרה לתפריט.
Satio כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >ארגונית >היישומים שלי >usim service >פלאפון חו"ל חיסכון >הפעל.
שאר דגמי Sony Ericsson / Sony כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >בידור >USIM SERVICE >פלאפון חו"ל חיסכון (או חו"ל חיסכון גלובאלי) >הפעל.
Nokia
Lumia כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >כלים >נבחר STK >נלחץ Ok >נלחץ On.
6120 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >יישומים >Usim service >פלאפון חו"ל חיסכון >הפעל.
6720 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >הגדרות >usimservice >פלאפון חול חסכון >>הפעל.
E72 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס למסך הבית >יישומים >usimservice >פלאפון חול חסכון >הפעל.
N85 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >הגדרות >usimservice >פלאפון חול חסכון >הפעל.
X3 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >usimservice >פלאפון חו"ל חסכון >הפעל.
5230 / 6700 / C5 / C7 / E5 / E75 / N8 / N86 / N97 / X6 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >יישומים >usimservice >פלאפון חול חסכון (או חו"ל חיסכון גלובאלי) >הפעל.
שאר דגמי Nokia כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >USIM SERVICE >פלאפון חו"ל חיסכון (או GLOBAL ROMAING) >אישור >אישור >הפעל.
BlackBerry
9000 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >כלים >נבחר STK >נלחץ Ok >נלחץ On.
9105
9300
9700
9780
9900
HTC
Magic כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >כלים >נבחר STK >נלחץ Ok >נלחץ On.
Sensation XL כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לכל היישומים >ערכת כלים ל-SIM >לחו"ל חיסכון גלובלי >אישור > נקרא את התנאים 
ונלחץ על אישור כללי השימוש >הפעל >אישור.
ליציאה מהתפריט נלחץ על מקש חזור.
Alcatel
Alcatel OT 215 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >כלים >נבחר STK >נלחץ Ok >נלחץ On.
LG
Optimus One כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >SIM toolkit >פלאפון חו"ל חיסכון> הפעל >אישור. 
ליציאה מהתפריט נלחץ על מקש חזור.
Gu280 Popcorn כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >כלים >USIM SERVICE >פלאפון חו"ל חיסכון >הפעל >OK.
Motorola
A3100 כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, נלחץ התחל >תוכניות >נלחץ על USIM SERVICE >פלאפון חו"ל חיסכון >הפעל.
Droid RAZR כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס ל-Apps >ערכת כלים של SIM >פלאפון חו"ל חיסכון (Roaming Callback) >הפעלה.
ZTE
Blade III כדי להפעיל את שירות החיסכון במכשירך, ניכנס לתפריט >יישומים >Usim service >פלאפון חו"ל חיסכון >הפעל.
Palm
Treo כדי להשתמש בשירות החיסכון בחו"ל במכשירך, ניכנס ליישומים >SIM Toolkit >חו"ל חיסכון גלובלי (או Roaming Callback) >אישור >אישור.
ליציאה מהתפריט נלחץ על מקש חזור.

איך מחייגים?

חיוג מחו"ל לארץ נעשה בחיוג רגיל ישירות מספר הטלפונים שלכם. אין צורך בקידומות.

תעריפי שיחות בחו"ל

תנאי שירות

מדריך שימוש בזמן שהותכם בחו"ל
הסבר כיצד לבצע פעולות שונות עם מכשירכם בזמן שהותכם
פלאפון מזמינים אתכם לטוס עם מכשיר ה-+HIGH SPEED GSM  וליהנות משירותי חו"ל הטובים ביותר: 

בעמוד זה ריכזנו עבורכם את כל המידע על השימוש במכשירי הפלאפון בחו"ל:

להורדת מדריך שימוש

מה התעריפים בחו"ל?
מסלול TRAVEL של פלאפון מעניק תעריפים מוזלים בחו"ל לפרטים והצטרפות לחצו כאן.
לתעריפי שימושים מזדמנים בחו"ל ללא מסלול או חבילה היכנסו למחירון פלאפון חו"ל
הזינו את המדינה אליה אתה טסים והמחירים יוצגו בפניכם.
איך מתקשרים לישראל?
ניתן לחייג לישראל בחיוג בשירות חיסכון או בחיוג ישיר
אנו ממליצים לחייג לישראל דרך שירות חיסכון וכך גם לחסוך בעלויות וגם לחייג באופן פשוט ישירות מספר הטלפונים
במספר יעדים ספציפיים, תעריף דקת שיחה ישירה לישראל הינו כתעריף דקת שיחת חיסכון. ביעדים אלה מומלץ לבצע שיחה ישירה. היעדים: 
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, אוקראינה, אירלנד, אנגליה וצפ אירלנד, ארצות הברית, בולגריה, בלגיה,   גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, טורקיה, יוון, ירדן, מלטה, נורבגיה, ניו זילנד, פולין, פורטוגל מדירה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, רוסיה, שבדיה, שוויץ.

בעת ההגעה ליעד שאינו נכלל ביעדים אלה, יש לוודא כי אפליקציית פלאפון חו"ל חיסכון מופעלת.
האם יש חיוב על שיחות נכנסות?
כן
במסלול TRAVEL של פלאפון תעריפים מוזלים גם לשיחות נכנסות בכל העולם לפרטים והצטרפות לחצו כאן
לתעריפי שימושים מזדמנים בחו"ל ללא מסלול או חבילה היכנסו למחירון פלאפון חו"ל,
הזינו את המדינה אליה אתה טסים והמחירים יוצגו בפניכם.
האם עולה לי כסף לקבל הודעת SMS?
קבלת הודעת SMS בחו"ל אינה כרוכה בתשלום.
איך שולחים הודעות SMS בחו"ל?
שליחת SMS בחו"ל מתבצעת באותו אופן בו שולחים הודעת SMS בארץ.
במסלול TRAVEL של פלאפון תעריפים מוזלים גם לשיחות נכנסות בכל העולם לפרטים והצטרפות לחצו כאן
לתעריפי שימושים מזדמנים בחו"ל ללא מסלול או חבילה היכנסו למחירון פלאפון חו"ל,
הזינו את המדינה אליה אתה טסים והמחירים יוצגו בפניכם.
איך שולחים הודעות MMS בחו"ל?
שליחת MMS בחו"ל מתבצעת באותו אופן בו שולחים הודעת MMS בארץ.
מהו שירות סינון שיחות בחו"ל?
עם שירות סינון שיחות בחו"ל תוכלו  להחליט מראש אילו שיחות לקבל ואילו שיחות יופנו למענה הקולי.
השירות כרוך בתשלום של 12.90 ש"ח חד פעמי לנסיעה.
לפרטים והצטרפות לשירות לחץ כאן
איך מחייגים שיחות בינלאומיות / מקומיות?
דקת שיחה בינלאומית

דקת שיחה מהמנוי בחו"ל אל מדינה אחרת בחו"ל, לדוגמא מארה"ב לאנגליה.
חייגו (+)
הוסיפו את הקידומת של המדינה והעיר אליה אתם מחייגים
הוסיפו את מספר הטלפון המבוקש ולחצו send

דקת שיחה מקומית

דקת שיחה מהמנוי בחו"ל אל יעדים מקומיים במדינה בה נמצא, לדוגמא, בארה"ב מניו יורק ללוס אנג'לס
על מנת לחייג שיחה מקומית יש להקיש את המספר המקומי המבוקש וללחוץ על send
מידע בנושא גלישה
הגלישה בחו"ל מתבצעת באותו אופן בו הינך גולש במכשירך בארץ.
אנו ממליצים לך להצטרף למסלול TRAVEL וליהנות מגלישה במחיר מוזל במדינות נבחרות. לפרטים לחץ כאן.
לתעריפי שימושים מזדמנים בחו"ל ללא מסלול או חבילה היכנסו למחירון פלאפון חו"ל, הזינו את המדינה אליה אתה טסים והמחירים יוצגו בפניכם.
שים לב, קיימים שירותים הצורכים נפח נתונים בתשלום, וזאת מבלי שתעשה פעולה יזומה של גלישה, כגון: סנכרון אוטו' של דוא"ל ועדכון יישומים שונים.
באפשרותך לחסום את הגלישה בחו"ל גם דרך ציוד הקצה שברשותך, לפרטים פנה למוקד פלאפון חו"ל בחיוג חינם מהפלאפון – מהארץ 444*, חיוג מחו"ל 972-50-7077860+

מומלץ להצטרף למגוון המסלולים והחבילות לחיסכון בחו"ל, לפרטים לחץ כאן »

שירות פלאפון חו"ל ניתן בהתאם  לתנאי, תעריפי ואזורי הכיסוי של השירות כפי שיתעדכנו מעת לעת, כמפורט באתר פלאפון חו"ל, למידע על השירותים, תנאיהם ותעריפיהם יש לפנות למוקד פלאפון חו"ל 444* או לאתר פלאפון. שירותי דור 3 בחו"ל ניתנים במכשירים תומכים ובהתאם לאזורי הכיסוי של רשת דור 3 במדינות היעד ולהסכמים של פלאפון עם מפעילי רשת זו. שירות החיסכון הינו בכפוף לתנאיו ואינו חל על שיחות וידאו מחו"ל.

האם עמוד זה סייע לך?

שלח (מוגבל ל-1000 תווים)