X

מוקדי שירות

בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציגבנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציגבנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציגבנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציגבנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציגבנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציגבנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציגבנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציגבנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציגבנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג בנושאי תמיכה תפעול מכשירים ופלא חו"ל, היכנסו לצ'אט LIVE עם נציג

בתאריכים 23/5-24/5/2015 יינתן שירות בנושאים:
אובדן מכשיר ,שירותי פלאפון חול ובנושא תקלות משביתות כגון: תקלה בהוצאה וקבלת שיחה תקלה בהודעות כתובות תקלת גלישה וכדומה.
השירות יינתן ב-  *160 או 1800-050-160 מכל טלפון 24 שעות ביממה.

שירות לקוחות
מוקד שירות הלקוחות הכללי שלנו

166* | 050-7077766 | 1-700-500-166

א’-ה':  19:00-06:00, ו’: 12:00-07:00

 

מוקד מכירה ללקוחות עסקיים
מכירה לקוחות עסקיים בלבד (חדשים וקיימים) המעוניינים ברכישה/שדרוג מכשיר

1-800-050-051

א’-ה': 19:00-09:00

 

מוקד מכירה ללקוחות פרטיים
מכירה במסגרת מבצעים ללקוחות פרטיים

242* | 1-800-050-050

א’-ה': 19:00-08:00, ו’: 13:00-08:00

 

מוקד תפעול מכשירים ותקלות, תוכן, DATA ומוצרים
פתרון תקלות טכניות, תפעול מכשירים, גלישה, תוכן ותמיכה בבלקברי

160* | 1-800-050-160 | 050-7079620

א’-ה': 21:00-08:00, ו’: 12:00-07:00, שבת: סגור

 

מוקד רוסית
תמיכה בכל הנושאים לדוברי השפה הרוסית

700* | 050-7077670 | 1-700-558-700

א’-ה': 16:00-08:00, ו’: 12:00-08:00, שבת: סגור

 

מוקד ערבית
תמיכה בכל הנושאים לדוברי  השפה הערבית

167* | 050-7077567 | 1-700-558-167

א’-ה': 16:00-08:00, ו’: 12:00-08:00, שבת: סגור

 

מוקד Talk & Go / izi 
שירות ללקוחות פלאפון Talk & Go / izi ומנגו

88* למנויי איזי ומנגו בלבד | 050-7077788 | 1-700-558-088

א’-ה': 19:00-08:00, ו’: 12:00-08:00, שבת: סגור

 

מוקד כספים
כל שאלה בנושא כספים הסדרי חוב, עדכון הוראת קבע בנקאית ועוד

122* | 050-7077722 | 1-700-558-122

א’-ה': 17:00-08:00, ו’: 12:00-08:00, שבת: סגור

 

פלאפון חו"ל
נוסע לחו"ל ?נציגי המוקד יעניקו לך הסבר מקיף על פלאפון חו"ל, אופן השימוש בו, ויתאימו לך את המסלול הנוח והמשתלם ביותר

444* | 1-800-050-444 | 1-700-558-444 | 972-50-7077860

ימי א'-ה' 19:00-06:00, ו’: 12:00-07:00 
לתמיכה בנושאי תקלות אנו עומדים לשירותך 24 שעות ביממה.

 

מוקד אובדן גניבה
מוקד לטיפול בלקוחות שמכשירם אבד או נגנב

166* | 1800-050-160 | 050-7077766
או דרך נציג צ'אט באתר פלאפון

טלפונית 24 שעות ביממה
נציג צ'אט באתר פלאפון: א'-ה': 08.00-21.00, ו' 8.00-12.00

 

מוקד שליחויות
אין לך כח לצאת מהבית, אין בעיה אנחנו נגיע עם מוקד השליחויות שלנו עד אליך רק תתקשר ואנחנו בדרך

232*

א’-ה': 17:30-08:00, ו’: 13:00-08:30

 

מוקד איתור מספרי פלאפון
בירור מספרים של מנויי פלאפון

124450

24 שעות ביממה

 

האם עמוד זה סייע לך?

שלח (מוגבל ל-1000 תווים)