פורטל דור-3 במכשיר הינו פורטל ייעודי השונה מעולמות התוכן שבפורטל דור- 3 של פלאפון. קצב הורדת הנתונים של עד ניתן באיזורי כיסוי רשת דור 3.
פרטים נוספים לרבות איזורי הכיסוי ניתן לקבל במוקד פלאפון תוכן ומוצרים 160*. קצב העלאת נתונים ברשת דור 3 וקצב הורדת והעלאת נתונים מחוץ לאיזורי כיסוי דור 3 – הינו עד . בכפוף למלאי.
® Microsoft Windows Mobile ®, MSN Messenger ®, Media player ®, Internet Explorer הינם סימני מסחר/ סימני מסחר רשומים של חברת מייקרוסופט בארה"ב ו/או בארצות אחרות.