הערות תעריפון פלאפון חו"ל

1. אספקת השירותים או חלקם בחו"ל, מבוצעת באמצעות ספקים בחו"ל.

2. ידוע ללקוח כי יתכנו מדינות/אזורים בהם לא מסופקים השירותים/חלק מהם ו/או לא יתמכו על ידי המכשיר/הכרטיס ועל הלקוח לברר זאת מעת לעת.
היקף, סוג, טיב ואיכות השירותים, כפופים בין השאר לתנאי הספק בחו"ל.
בחלק מהאזורים יתכן שהכיסוי אינו מלא/רציף, וזאת אף באזורים בהם נמסר ללקוח כי ניתנים שירותים.

3. תעריפי השירותים/ההטבות החלים על הלקוח בישראל אינם חלים בחו"ל. על הלקוח להתעדכן מראש בתעריפי השירותים בחו"ל.
שימוש במכשיר/כרטיס בישראל בקבלת שירות ממפעילים אחרים, ייחשב ויחויב כשירות פלאפון חו"ל.

4. על השירות בחו"ל, לרבות לעניין חיוב בגינו(לא כולל תעריפים), יחולו הוראות חוברת "תנאי ההתקשרות עם חברת פלאפון", בשינויים המחויבים, ויתר תנאי השירות ותעריפיו, כפי שהם מופיעים באתר פלאפון חו"ל ויתעדכנו מעת לעת.

5. החיוב הינו, בין השאר, בגין כל השירותים שצרך הלקוח, לרבות בגין שיחות יוצאות ונכנסות ויכול שיכלול תשלום בגין שיחות שלא מומשו(תפוס וכד').

6. חיוב בגין שיחות בחו"ל מבוסס על יחידת חיוב לפי מחירון פלאפון חו"ל העדכני. בהיעדר קביעה במחירון הנ"ל, החיוב הינו על בסיס יחידה של דקה (עיגול לדקה שלמה).תקשורת נתונים בחו"ל מחושבת ביחידות של
100KB (כל SESSION תקשורת נתונים מעוגל כלפי מעלה ליחידת 100KB הקרובה), וזאת אלא אם קיימת קביעה אחרת לעניין יחידות העיגול (שונה 100KB) במחירון פלאפון חו"ל העדכני.

7. במקרה של חסימת חיוג מהארץ לחו"ל השימוש במכשיר/כרטיס בחו"ל עשוי לא להתאפשר לגבי חלק/כל שירותי פלאפון חו"ל.

8. שיחה נכנסת אל הלקוח תועברנה ע"י פלאפון באמצעות מפעיל בינ"ל שיבחר על ידה, ללא תלות במפעיל הבינ"ל הנבחר על ידי הלקוח לעניין חיוג מישראל לחו"ל.

9. תעריפי השירותים משתנים מעת לעת בין היתר, בשל שינויי תעריפי ספקים בחו"ל ושערי מט"ח. עדכונם ייעשה מיידית וללא הודעה. התעריפים המחייבים את הלקוח הם התעריפים המעודכנים למועד צריכת השירות. באחריות הלקוח להתעדכן בתעריפים המעודכנים טרם צריכת השירות.

10. כלל שירותי תקשורת נתונים בחו"ל(בנדידה), לרבות גלישה, סנכרון מייל, הורדה וצפייה בתכנים, קבלת ושליחת SMS ושימושים ביישומים, כרוכים בתשלום,בין אם קיים חיוב בגין שירות זה בישראל ובין אם לא.


11. ייתכן כי שימוש בשירות בקרבת גבול יחויב על פי תעריפי המדינה השכנה.

12. ביעדים: סנגל, זימבבואה, מלדיביים, ונצואלה, בליז, איי מריאנה הצפוניים, איי שלמה, אנגולה, אנדורה, בהוטן אסיה, בהמס, בוטסואנה אפריקה, בוליביה, בנין, גואם, גינאה המשוונית אפריקה, גמביה מערב אפריקה, ונואטו, טג'יקיסטן, טונגה,   כף ורדה אפריקה, מיאנמר, מיוט, מלאווי, סיישל, סמואה, פפואה גינאה החדשה, פיג'י, ראוניון. קצב העברת נתונים הינו עד  100Kbps (הורדה והעלאה).

13. שירותי דור 3 בחו"ל ניתנים במכשירים תומכים, בכפוף לאזורי רשתות דור 3 בחו"ל ולהסכם שבין פלאפון והספק הרלוונטי. שיחות וידאו בחו"ל מתומחרות לפי תעריפי שירות חו"ל,אך נכללות בשירות חו"ל חסכון.

14. במקרה של חשד לשימוש לא חוקי במכשיר/כרטיס, לפי הפרמטרים הנהוגים בשירות, ינותק השירות.על הלקוח ליצור קשר עם מוקד פלאפון חו"ל לבירור וקבלת סיוע. הלקוח יישא בחיובים בגין שימושים שנעשו עד לניתוק.

15. פלאפון, הספקים וכל מי מטעמה, אינם אחראים באופן כלשהוא, במישרין או בעקיפין, לתנאי, טיב ואיכות השירות, לרבות הכיסוי,או כל עניין אחר הקשור לשירות. הלקוח מוותר על כל טענה כאמור כנגד מי מהנ"ל.

16. במקרה בו אמצעי התשלום של הלקוח בפלאפון הינו הוראת קבע בנקאית או שובר, קבלת השירות בחו"ל תתאפשר רק לאחר 4 חודשים מעדכון הוראת הקבע במערכות פלאפון. כמו כן, היה ונתקבלה הודעה בדבר ביטול הוראת הקבע של הלקוח/הפיכתה לנ.ל.מ, פלאפון תהיה רשאית לנתק את השירות.

17. שירות שיחת ועידה איננו פעיל בכל המדינות. המדינות בהן השירות פעיל עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.