להלן רשימת התעודות המקנות זכאות לקבלת ההטבות:
1. תעודת זכאות ממשרד הרווחה לסל שירות תמיכה לתקשורת
2. אישור רפואי רשמי חתום ע"י רופא מומחה המעיד על מגבלה
3. אישור ביטוח לאומי על נכות 
4. תעודת נכה ממשרד הביטחון
5. תעודת נכה מביטוח לאומי
6. אישור רפואי רשמי מקופת החולים המעיד על מגבלה (למושתלי שתל באוזן)
7. תעודת עיוור ממשרד הרווחה