לקוח  נכבד,
בהתאם לחוק, הינך רשאי למסור, ללא כל תמורה, במעמד הרכישה או קבלת המוצר (בין במרכז השירות ובין בשליחות) שרכשת, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני הדומה למוצר הנרכש על ידך ובמשקל או בכמות דומה למוצר הנרכש על ידך. 
בנוסף, הינך רשאי להשליך, ללא כל תמורה, סוללות ומצברים ניידים (סוללה או מצבר, סוללת כפתור או מארז סוללות, שהם אטומים וניתנים לנשיאה ביד, במיכל האצירה הייעודי במרכזי השירות של פלאפון או למסרם לנציג השירות.
לא תתקבל פסולת ציוד וסוללות מזיקה.
לפרטים נוספים אנא פנה לנציגי השירות של פלאפון