תנאי שירות WiFi Calling
 
1. השירות:
1.1 שירות WiFi Calling  מאפשר ללקוחות פלאפון לקבל וליזום שיחות VOIP בישראל בלבד על גבי רשתות WiFi ציבוריות באמצעות תכונה רשתית של המפעיל הסלולרי במכשירי סלולר של יצרני ציוד קצה התומכים ביכולת VoWiFi (להלן: "השירות").
1.2 השירות מאפשר הקמה וקבלת שיחה המתבצעת במכשיר המנוי (התומך בשירות) בצורה זהה לשיחות על הרשת הסלולרית עצמה. לאחר ההצטרפות לשירות והפעלתו, בעת הוצאת או קבלת שיחת  Wi-Fi Calling יופיע אייקון ייעודי בשורת החיווי העליונה במכשיר המנוי.
1.3 במסגרת השירות יתאפשרו מעברים (Handoff) בין שיחה באמצעות השירות לבין שיחה המבוצעת באמצעות הרשת הסלולארית באופן בו שיחה שהחלה במסגרת השירות על רשת WIFI, תוכל להמשיך ללא ניתוק ביציאה מטווח הרשת הנ"ל ומעבר לטווח רשת הסלולארית (ה- VOLTE), ולהפך. יובהר, כי תכונה זו נתמכת במכשירים תומכי דור 4 בעלי מערכת הפעלה של אנדרואיד בלבד.
1.4 צפייה ברשימת המכשירים התומכים תתאפשר באמצעות אתר פלאפון בכתובת  www.pelephone.co.il יובהר, כי הרשימה מתעדכנת מעת לעת ולכן יש לבדוק האם מכשירך נתמך בשירות טרם ההצטרפות.
 
2. הצטרפות לשירות:
2.1 ניתן להצטרף לשירות בכל פתחי השירות של פלאפון ובאופן עצמאי מהמכשיר. 
2.2 הפעלה ושימוש בשירות כרוכים בכך כי במכשיר המנוי יהיה SIM פעיל של רשת פלאפון. 
2.3 לצורך השימוש בשירות יש להפעיל את השירות דרך תפריט ייעודי במכשיר – WIFI CALLING  ו/או VoLTE.
 
3. ביטול השירות:
ניתוק שירות יכנס לתוקף תוך יום עבודה ממועד קבלת הבקשה או במועד המצוין בבקשה, ככל שצוין מועד.
 
ביטול השירות יעשה באמצעות תפריט יעודי במכשיר או באמצעות הודעה על ביטול שירות בפניה אל מוקד שירות הלקוחות 166* מהמכשיר או בחיוג 1800-050-166 מכל טלפון בישראל/ מרכז שירות/ בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, דרך יצחק רבין 33 גבעתיים – לתפעול/ בדוא"ל Contact@pelephone.co.il  /בפקס 03-5728045/ טופס מקוון באתר פלאפון .www.pelephone.co.il
יובהר כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של חברת פלאפון על פי תנאי ההתקשרות עם הלקוח ו/או על פי כל דין. ביטול השירות ייעשה על פי נוהלי פלאפון, כפי שיהיו מעת לעת. למידע על נוהלי פלאפון ניתן לפנות באחד מהאמצעים הנ"ל.
 
4. תעריפי השירות:
4.1 השירות אינו כרוך בתשלום חודשי קבוע. פלאפון רשאית להתחיל לחייב בתשלום בגין השירות ו/או להתחיל לגבות כל תשלום אחר בגינו, בהודעה מראש. 
4.2 השימוש בשירות מוגבל ל- 1,000 דקות שיחה יוצאות בחודש לאחר מימוש 1,000 הדקות יחסם השירות., דקות שלא נוצלו בחודש מסוים אינן ניתנות לצבירה. למען הסר ספק, מכסת ה-1,000 דקות בחודש רלוונטית אך ורק לשיחות WIFI CALLING  במסגרת השירות. 
4.3 שיחה המתחילה ב- VOLTE ועוברת לטווח WIFI במסגרת השירות, תיחשב כשיחה רגילה ותחויב ע"פ התעריפים החלים על המנוי או תופחת ממכסת הדקות גם במקרה תעבור לטווח WIFI במהלך השיחה.
4.4 קיים חיוב בגין חיוג ליעדי ומספרי פרימיום, יעדים שהתשלום עבורם בתעריף שאינו תעריף רגיל כגון: ליעד בין לאומי, לרבות לווין, חיוג למספר בתעריף פרימיום (1900, 1901, 1902), שיחת וידאו, שיחות לרשתות פלשתינאיות, תוכן אירוטי (1919) וכד' .
4.5 השירות יינתן בכפוף לשימוש אישי, סביר והוגן של המשתמש (לרבות משתמש של לקוח עסקי), שהינו, סביר, הוגן, בתום לב ובדרך מקובלת, הנעשה באמצעות המכשיר בלבד (ללא חיבור למרכזיה, רשימת תפוצה, תוכנה חיצונית, מחשב, מכונה, באמצעות "נקודת גישה אישית" Tethering וכיוצ"ב). לא כולל:  ניצול לרעה (לרבות שימוש מסחרי/פוליטי, כגון טלמרקטינג, סקרים, הפצת מסרים, הפניית שיחות ליעדים אחרים, הצבעות, מועדוני לקוחות וכו'); שימוש פרסומי, כגון  מסרי פרסום, שיווק, קידום מכירות וכו'; שימוש שיש  בו כדי להעניק שירות לזולת; שימוש באופן לא ישיר לרבות באמצעות אתרי WEB  וכו'; ביצוע שיחות ועידה בדרך של חיוג מרובה בו זמני לאותו יעד או ליעדים שונים שהם יעדי תוכן / שירותים. במקרה של שימוש שאינו אישי, סביר והוגן יחויב הלקוח בהתאם לתעריף לדקת שיחה המפורט בתכנית בה נמצא המנוי. 
 
5. כללי:
5.1 השירות אינו תומך בשליחה וקבלה של הודעות SMS .
5.2 השירות אינו פעיל כאשר המכשיר מוגדר למצב טיסה.
5.4 השירות תומך בשיחות וידאו רק במכשירי Android , השירות אינו נתמך  במכשירי IOS (מכשירים מתוצרת אפל). 
5.5 שיחות חירום לא תתבצענה במסגרת השירות. על אף האמור, במקרה בו אין כיסוי סלולרי המאפשר להקים שיחת חירום, יתאפשר במכשירי IOS  להקים שיחת חירום בשירות– אך בעת ביצוע השיחה לא תתקבל אינדיקציית מיקום מהרשת ולכן השיחה תועבר למוקד החירום הארצי ולא למוקד הסמוך למיקומו הגיאוגרפי של המשתמש. 
5.6 השירות לא תומך במכשירים כשרים, מנוי Carpool / פלאפון משותף ומנוי בשירות Connect.
5.7 פלאפון רשאית להפסיק את השירות בכל עת או לשנות את תנאיו ואת תעריפיו.
5.8 ניתן להשתמש בשירות רק כאשר ישנה רשת WIFI  זמינה. איכות השיחה תהיה בהתאם לאיכות רשת ה- WIFI  עליה מתבצעת השיחה. 
 
יובהר, כי פלאפון אינה אחראית לטיב רשת ה- WIFI   ולאיכות השיחה.