LG G6   .    .   .   .       .
:
LG G6 .
| | . .

. LG G6  " SMS ". " IP68. " " 3.