הגעת לאיזור תוכן מרכזי, לחץ אנטר כדי לדלג לאיזור הבא

הטבות ייעודיות נוספות ללקוחות עם מוגבלות

הטבת גלישה בלעדית ללקוחות עם מוגבלות המצטרפים לתכנית הכוללת את נפח הגלישה הגדול ביותר המוצע בפלאפון. ההצטרפות בכפוף להצגת תעודה.

לקוחות עם מוגבלות בדיבור, שמיעה וראייה יהיו זכאים לקבלת נפח גלישה נוסף בהצטרפות לתכנית ללקוחות פרטיים הכוללת את נפח הגלישה הבסיסי הגדול ביותר המוצע על ידי פלאפון.
ניתן לקבל את ההטבה בהעברת טופס הצטרפות חתום על ידי הלקוח ושליחתו לפקס מספר 050-7048095 / מסירתו במרכזי השירות של פלאפון.
לטופס יש לצרף תעודה המאשרת את המוגבלות. עדכון ההטבה יעשה בתוך 3 ימים מהיום בו התקבל הטופס בפלאפון.
במקרה של אי זכאות לקבל ההטבה, גם לאחר עדכונה, פלאפון תיהיה רשאית לבטלה. באחריות הלקוח לוודא את עדכון ההטבה. תנאי ההטבה הינם כמפורט בטופס ההצטרפות.

התנסות במכשירים בבית הלקוח/בסניפים
ללקוחות עם מוגבלות תינתן אפשרות להתנסות במכשירים מותאמים במרכז השירות ובבית הלקוח.
התנסות בבית הלקוח תתאפשר ללקוחות פלאפון בלבד בעלי אמצעי תשלום תקין בכפוף לחתימה על טופס ייעודי.
במקרה בו בקרבת מקום מגוריו של הלקוח אין מרכז שירות גדול, יוכל הלקוח להזמין את מכשיר ההתנסות לסניף השירות או לנקודת המכירה בקניון הקרובים למקום מגוריו.

להלן רשימת התעודות המקנות זכאות לקבלת ההטבות:
1. תעודת זכאות ממשרד הרווחה לסל שירות תמיכה לתקשורת
2. אישור רפואי רשמי חתום ע"י רופא מומחה המעיד על מגבלה
3. אישור ביטוח לאומי על נכות
4. תעודת נכה ממשרד הביטחון
5. תעודת נכה מביטוח לאומי
6. אישור רפואי רשמי מקופת החולים המעיד על מגבלה (למושתלי שתל באוזן)
7. תעודת עיוור ממשרד הרווחה