?נספח הצטרפות לשירות: "חבילת גלישה בחו"ל להלן "החבילה"/ "התכנית", לפי העניין או "השירות").
(תקף למצטרפים מיום 02.05.21).
אני/נו הח"מ מסכים/ים להצטרף לשירות הנ"ל על פי התנאים שלהלן:
הלקוח בוחר להצטרף לשירות באמצעות מספר המנוי שלעיל.
גלישה בחו"ל Plus אתר
מחיר החבילה: 199 ₪
כמות נפח גלישה כלול :4GB לגלישה במדינות נבחרות
בסיום נפח הגלישה הכלול בחבילה, הגלישה תיחסם. ללקוחות עסקיים לא מפוצלים הפתוחים לגלישה
סלולארית בחו"ל הגלישה תימשך במסגרת תכנית חו"ל בתעריף מוזל
של 1 ₪ עבור כל MB1
עד לסיום תוקף החבילה ולאחר מכן המשך הגלישה יתאפשר לפי מחירון פלאפון חו"ל.
החבילה למימוש למשך 30 יום ממועד תחילת תוקף החבילה.
לידיעתך, חבילה זו כוללת גלישה בלבד ואינה כוללת דקות שיחה, הודעות SMS או כל שירות/שימוש אחר אשר יחוייב על פי מחיר מחירון
פלאפון חו"ל , כפי שיתעדכן מעת לעת.

לתשומת ליבך ההצטרפות לשירות באמצעות האתר כוללת הצטרפות לקבלת מידע שיווקי. מבלי לגרוע מהאמור, ההצטרפות לשירות בכל אופן שהוא, כוללת קבלת עדכונים על שירותים והטבות של צדדים שלישיים הקשורים לשירות. ראה התייחסות לעניינים אלה בסעיפים "מידע שיווקי למצטרפים באתר עם הטבה" ו – "קבלת עדכונים על שירותים והטבות במסגרת ההצטרפות".

התנאים והתעריפים המצוינים בטבלת השירות מבוססים על ההערות וההגדרות שלהלן ובכפוף לתנאי השירות. רשימת המדינות הנבחרות לגלישה במסגרת החבילה והתכנית הינה כמפורט בהמשך.

הערות והגדרות לטבלת תעריפי השירות (להלן: "הטבלה").
1. חבילת גלישה בחו"ל (להלן: "החבילה")":
התשלום בגין נפח הגלישה הניתן במסגרת החבילה והתכנית הינו כמפורט בטבלה. נפח הגלישה הניתן למימוש בגלישה סלולארית באמצעות מכשיר טלפון נייד וכן בשימוש באמצעות לפטופ, מודם, ראוטר, נטסטיק וכיוצ"ב. על פי הנחית משרד התקשורת, תשלח הודעת SMS אל המכשיר בסמוך ככל הניתן למימוש נפח של 75%, ו-100% מהחבילה, וכן בסיום תקופת החבילה. במקרה בו תעודכן החבילה שבטבלה במנוי המקושר למחשב נייד/טאבלט, תשלח ההודעה על סיום תקופת החבילה למנוי שבחבילה או למספר נוסף שמסר המנוי בעת ההצטרפות לחבילה. כחלק בלתי נפרד מההצטרפות, פלאפון רשאית לשלוח אלייך הודעת SMS למכשיר הכוללת את פרטי החבילה גם במקרה בו הינך חסום לקבל הודעות שיווקיות.
2. נפח הגלישה במסגרת החבילה: מוגבל לשימוש אישי, סביר והוגן שהינו בתום לב ובדרך מקובלת, הנעשה באמצעות המכשיר בלבד (ללא חיבור לתוכנה חיצונית, מחשב, מכונה וכיוצ"ב). לא כולל: ניצול לרעה (לרבות שימוש מסחרי/פוליטי וכו'); שימוש פרסומי; שימוש שיש בו כדי להעניק שירות לזולת; שימוש באופן לא ישיר לרבות באמצעות אתרי WEB וכו';. במקרה בו לא יהיה השימוש אישי סביר והוגן, תהיה פלאפון רשאית לחייב את הגלישה בתעריפי גלישה בחו"ל על פי מחירון פלאפון חו"ל ו/או לחסום את אפשרות הגלישה ללא הודעה מוקדמת .
תוקף החבילה: החבילה ניתנת למימוש כמפורט בטבלה לעיל.
3. תעריפי החבילה אינם תקפים בשימוש המבוצע- בספינות/ בטיסות/בשירות לוויני- גם אם שימוש זה נעשה בטריטוריה של מדינה הנכללת במדינות הנבחרות. כמו כן, תעריפי החבילה אינם תקפים בשימוש בספינות בלב ים. במקרה של שימוש כאמור, יש לברר את התעריפים והתנאים טרם השימוש.
4. לתשומת ליבך, לא תתאפשר גלישה סלולארית במטוסים וספינות
5. מדינות נבחרות: בכל הנוגע לגלישה בחו"ל, תנאי החבילה והתוכנית בתוקף בשימוש במדינות ספציפיות בלבד. בכל מדינה אחרת יחולו תעריפי מחירון פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכן מעת לעת.
6. כמו כן, נפח הגלישה שבחבילה ניתן למימוש ברשתות ספציפיות בלבד (מפעילים) הפועלות במדינות הנבחרות. בהקשר זה, מיודע הלקוח כי במסגרת החבילה, גלישה במדינות הנבחרות באמצעות רשתות אחרות שאינן הרשתות שבחבילה, לא תתאפשר כלל, גם לא ע"י בחירה באופן ידני בהן וגם אם לאותן רשתות יש הסכם עם פלאפון באותה מדינה בנוגע לשירותים אחרים של פלאפון חו"ל שלא במסגרת החבילה. לקוח המצטרף למסלול יקובע על אותן רשתות שבמסלול מראש וזאת, גם בהתייחס לשירותי פלאפון אחרים שאינם במסגרת החבילה. העובדה כי במדינה מסויימת קיימת רשת התומכת בגלישה בדור 4 או בדור 5, אינה מבטיחה כי הלקוח יקובע על רשת זו או על רשת אחרת התומכת בגלישה בדור 4 או 5. למידע עבור הרשתות בכל מדינה ומדינה ניתן לפנות לנציג שירות הלקוחות בטלפון *444.
7. נפח גלישה שלא מומש או חלק ממנו אינו ניתן לצבירה או להעברה.
8. המדינות הנבחרות לגלישה בחבילה: אוסטריה ,אוקראינה, איטליה, אנגליה, ארצות הברית, בולגריה, גרוזיה, גרמניה, הולנד, הונגריה, טורקיה, יוון, ספרד והאיים הקנריים, פולין, צ'כיה, צרפת, קפריסין, רומניה, רוסיה, תאילנד ועוד. מידע לגבי רשימת המדינות המלאה נמצא באתר פלאפון www.pelephone.co.il בעמוד חבילות חו"ל, לפי החבילה הרלוונטית".
9. המדינות הנבחרות לגלישה בחבילה: אוסטריה ,אוקראינה, איטליה, אנגליה, ארצות הברית, בולגריה, גרוזיה, גרמניה, הולנד, הונגריה, טורקיה, יוון, ספרד והאיים הקנריים, פולין, צ'כיה, צרפת, קפריסין, רומניה, רוסיה, תאילנד ועוד. מידע לגבי רשימת המדינות המלאה נמצא באתר פלאפון www.pelephone.co.il בעמוד חבילות חו"ל, לפי החבילה הרלוונטית".
בגלישה במדינה שאינה כלולה במדינות הנבחרות הנ"ל, לקוח פרטי או עסקי מפוצל או עסקי שאינו פתוח לגלישה בחו"ל- לא יוכלו לגלוש במסגרת חבילה זו, לקוח עסקי הפתוח לגלישה בחו"ל- בהעדר הסדר אחר שחל עליו באותה מדינה, החיוב יהיה על פי תנאי ותעריפי מחירון פלאפון חו"ל כפי שיתעדכן מעת.לעת.
10. מובהר כי פלאפון רשאית לשנות את רשימת המדינות הנבחרות לצורך גלישה לפי שיקול דעתה.
על פי הנחיית משרד התקשורת , תישלח הודעת SMS אל המכשיר בסמוך ככל הניתן למימוש נפח של 75%, ו-100% מהחבילה, וכן בסיום תקופת החבילה. במקרה בו תעודכן החבילה במנוי המקושר למחשב נייד/טאבלט, תישלח הודעה על סיום תקופת החבילה למנוי שבחבילה או למספר נוסף שמסר המנוי בעת ההצטרפות. מבלי לגרוע מהאמור, פלאפון רשאית לשלוח הודעות SMS נוספות בקשר עם המימוש או החבילה, לפי שיקול דעתה, למכשיר או למספר הנוסף. מובהר כי הודעות מימוש הנפח, עשויות לכלול לפי שיקול דעת פלאפון, גם הצעה לרכישת חבילות חבילות נוספות וזאת גם אם הלקוח חסום לקבלת מידע שיווקי בפלאפון. ההצטרפות לחבילה זו מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי כאמור.
11. נפח גלישה שלא מומש אינו ניתן לצבירה או להעברה.
12. תנאי ותעריפי החבילה לא יחולו:
א. בשימוש כרטיס שכור/ים, גם אם הושכרו מאת חברת פלאפון.
ב. בשימוש בכרטיס SIM אחר שאינו הכרטיס המקושר למנוי.
13. מקטעי חיוב בשירות גלישה: תקשורת נתונים בחו"ל מחושבת ביחידות של 100KB (כל SESSION תקשורת נתונים מעוגל כלפי מעלה ליחידות 100KB הקרובה), וזאת אלא אם קיימת קביעה אחרת לעניין יחידות העיגול (שונה מ-100KB) במחירון פלאפון חו"ל העדכני.
14. מימוש תנאי ותעריפי החבילה כפוף לעמידת הלקוח בתנאי המסלול ותנאי שירות פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכנו מעת לעת וכן בהיותו של הלקוח פעיל במנוי הנ"ל באופן רציף.
15. שירותי דור 3, 4 ו-5 בחו"ל ניתנים במכשירים תומכים בדור 3/דור 4/דור 5 (לפי העניין) ובהתאם לאזורי הכיסוי של כל אחת מהרשתות הללו במדינות היעד ולהסכם של פלאפון עם רשתות אלה. למנוי בחבילה/תכנית- ע"פ רשימת הרשתות במדינות שבחבילה/תכנית.
16. נפח הגלישה בארץ אינן תקף לגלישה בחו"ל ולהיפך.
17. הערה מיוחדת לבעלי מכשיר BlackBerry:
אם הינך מנוי בעל מכשיר BlackBerry הנהנה מחבילת גלישה בחו"ל ייחודית ל BlackBerry, במדינות בהן המסלול בתוקף חבילת ה BlackBerry תהיה קודמת לנפח הגלישה הכלול בחבילה. כלומר, רק בסיום מימוש נפח הגלישה הכלול בחבילת ה BlackBerry, תוכל לממש את נפח הגלישה שבחבילה. לא ניתן לממש את שני נפחי הגלישה במקביל.
18. הסכומים/ תעריפים שבנספח זה כוללים מע"מ בשיעור 0%
הערות כלליות:
19. "הסכומים/ תעריפים כוללים מע"מ (ככל שחל)
20. על אף האמור בטופס הגישה לשירותים, עקב הנחיות חדשות של משרד התקשורת, מנוי פרטי ועסקי מפוצל ללא חבילה/מסלול גלישה בחו"ל ייחסמו לגלישה בחו"ל. בנוסף, מנוי פרטי ללא חבילה/מסלול גלישה בארץ ייחסם לגלישה בארץ אלא אם יפנה בבקשה אל מוקד שירות הלקוחות ב*166 להסרת החסימה".
21. מקרה של סיום תוקף החבילה והתוכנית , אם הלקוח עדיין בחו"ל ופתוח לגלישה יחוייב עפ"י מחירון פלאפון חו"ל. שימוש מעבר לכלול בחבילה או שימוש בשירות שאינו כלול בחבילה, יחוייב על פי מחירון פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכן מעת לעת והמפורסם באתר פלאפון בכתובת www.pelephone.co.il.
22. מנויי פריפייד או מנוי עם חבילת חו"ל או מנויים בחבילות Unlimited All In One / Unlimited All In וואלה אחרות אינם יכולים להנות מתנאי המסלול, גם אם צורפו אליו, מכל סיבה שהיא.
למנויים במסלול חו"ל: בסיום החבילה ובלבד שהלקוח חזר לארץ, יתעדכן מחדש מסלול חו"ל .
23. הבהרה: פלאפון מציעה, מעת לעת מסלולים/חבילות בתעריפים שונים, לפי שיקול דעתה. מומלץ ללקוח לבדוק את תעריפי מסלוליו, תמהיל השימוש שלו וכו'. באחריות הלקוח להתעדכן על חבילות או מסלולי חו"ל חדשים שיוצאים מעת לעת עם תעריפים ורכיבים אחרים.
24. אין כפל הטבות עם חבילות/הנחות אחרות.
25. שרותי פלאפון חו"ל ניתנים בכפוף לתנאי, תעריפי ואזורי הכיסוי של שירות פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
26. אזורי כיסוי: הלקוח מודע לכך כי פלאפון רשאית לשנות את אזורי הכיסוי בשירות פלאפון חו"ל לפי שיקול דעתה, ללא הודעה. במסגרת כך, פלאפון רשאית לצמצם אזורי כיסוי כך שבחלק מהמדינות בהן ניתן שירות לא יתאפשר כלל שימוש בשירות פלאפון חו"ל החל ממועד עליו תחליט. באחריות הלקוח להתעדכן באזורי הכיסוי טרם השימוש בפועל בשירות באמצעות מוקד פלאפון חו"ל או אתר האינטרנט. צמצום אזורי כיסוי כאמור, לא יהווה עילה כלשהי מצד הלקוח כלפי פלאפון.
27. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נספח זה לבין הוראות ההסכם או כל מסמך אחר, תינתן עדיפות להוראות נספח זה.
28. פלאפון רשאית לשנות את תנאי ותעריפי החבילה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הסכמה לקבלת מידע שיווקי בהצטרפות באתר:
לתשומת ליבך, במסגרת ההצטרפות לחבילה זו באתר פלאפון וכנגד קבלת הטבה, הינך מאשר לקבל מפלאפון ו/או מגופים הקשורים עמה עסקית (לרבות חברות קבוצת בזק, כגון די.בי.אס שירותי לווין ובזק בינלאומי), מידע שיווקי ופרסומי, כולל הצעות למוצרי ושירותי פלאפון ו/או של הגופים הללו וכן הטבות המגיעות לך כלקוח פלאפון (לרבות על פי סעיף 30א לחוק התקשורת) וזאת באמצעות פרטי הקשר שמסרת. כמו כן, הינך מאשר לפלאפון להעביר את פרטי הקשר שלך לגופים אלה לצורך משלוח הודעות ועדכונים כאמור על ידם אליך.
הרשאה זו תהיה בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות בין פלאפון ובינך ותשמש גם לצורך פנייה מטעם פלאפון אליך בהצעות התקשרות חדשות או הצעות שיווק אחרות, באמצעים הנ"ל. באפשרותך לשנות את בחירתך בכל עת באמצעות פניה אל מוקד השירות.
לתשומת ליבך, באפשרותך להצטרף לחבילה זו ללא הסכמה לקבלת מידע שיווקי וללא ההטבה הנ"ל וזאת, באמצעות מוקד שירות הלקוחות *166 או באחד ממרכזי השירות של פלאפון המפורטים באתר פלאפון.
כתובת מייל למצטרפים באתר:
כתובת המייל שהוזנה תעודכן במערכת לצורך קבלת עדכונים על מבצעים/הטבות/הצעות שיווקיות מחברת פלאפון ו/או מצדדים שלישיים ותחליף כתובת אחרת שהיתה מעודכנת למנוי בפלאפון לצורך זה.
קבלת עדכונים על שירותים והטבות במסגרת ההצטרפות:
בנוסף על האמור, מובהר ללקוח כי ההצטרפות לחבילה זו, כוללת הסכמה לקבלת עדכונים מפלאפון שיישלחו באמצעות הודעות למכשיר ולמייל בנוגע להטבות ו/או שירותים נלווים או מתאימים לנסיעה לחו"ל וכד' לרבות הטבות ושירותים של צדדים שלישיים. עדכונים אלה יישלחו לך גם במקרה בו ביקשת להיחסם למידע שיווקי לאחר ההצטרפות לחבילה זו כאמור לעיל. מובהר כי פלאפון אינה מחויבת למתן הטבות מעין אלו בכלל או להשארת הטבות שהוצעו בתוקף במשך תקופת החבילה/התכנית, ככל שהוצעו כאלו. מובהר כי שירותים והטבות של צדדים שלישיים המוצעים למצטרפים לחבילה/תכנית, אינם באחריותה של פלאפון.
אפשרויות דרכי הביטול:
ביטול החבילה/התכנית על ידי לקוח פרטי שהינו "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
(להלן: "החוק") יתאפשר עד 14 יום ממועד ההצטרפות כל עוד לא נעשה שימוש.

ביטול על ידי צרכן כאמור לעיל יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות:
• בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, שלמה שמלצר 94, קרית אריה, פתח תקווה - לתפעול
• פקס: 050-7048053
• טלפון: מוקד שירות לקוחות 444* מהמכשיר או 1-800-050-160 / 050-7077766 מכל טלפון אחר בישראל .
• מרכז שירות.
• Contact@pelephone.co.il
• לכל לקוח אחר-ביטול יעשה על פי נהלי פלאפון כפי שיהיו מעת לעת.
בנספח זה הכוונה גם ללשון זכר, נקבה או רבים.
חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ. 511076572