נספח הצטרפות לשירות: "חבילות חו"ל Plus Special " (להלן" החבילה", "התכנית", לפי העניין).
(תקף למצטרפים מיום (20.11.19).
אני/נו הח"מ מסכים/ים להצטרף לשירותים הנ"ל על פי התנאים שלהלן:
הלקוח בוחר להצטרף לשירות באמצעות מספר המנוי שלעיל.

חבילת חו"ל Special Plus
מחיר החבילה: 209 ₪

כמות יחידות כלולות לשימוש במדינות הנבחרות:
דקות שיחה (דקת שיחה יוצאת בשירות חיסכון / דקת שיחה נכנסת): 10
הודעות SMS: 10
תעריף דקת שיחה יוצאת בשירות חיסכון/ דקת שיחה נכנסת/ הודעת SMS בשימוש מחוץ למדינות הנבחרות או בשימוש במדינות הנבחרות מעבר ליחידות הכלולות: 1.90 ₪
תעריף דקת שיחה מקומית / דקת שיחה בינלאומית / דקת שיחה יוצאת לישראל בחיוג ישיר (הן במדינות הנבחרות והן מחוץ למדינות הנבחרות: בהתאם למחירון פלאפון חו"ל.
נפח גלישה כלול לשימוש במדינות הנבחרות : 3MB .
קצב העברת נתונים מקסימאלי במסגרת החבילה: קצב העברת נתונים של עד Kbps200 (הורדה והעלאה).

המדינות הנבחרות: אנגולה, בהוטן אסיה, בנין, גיאנה המשוונית אפריקה, גינאה קונאקרי, גמביה מערב אפריקה, ונצואלה, זימבבואה, מלאווי, מלדיביים, נמיביה.

החבילה למימוש למשך 14 יום ממועד תחילתה.

בסיום נפח הגלישה הכלול בחבילה, הגלישה תיחסם .
ללקוחות עסקיים לא מפוצלים הפתוחים לגלישה סלולארית בחו"ל, הגלישה תימשך בהתאם למחירון פלאפון חו"ל .

התנאים והתעריפים המצוינים בטבלה מבוססים על ההערות וההגדרות שלהלן ובכפוף לתנאי החבילה.

הערות והגדרות לטבלת תעריפי השירות (להלן: "הטבלה").
1. א. התשלום עבור החבילה אינו תלוי בשימוש בפועל ויחול מכניסת החבילה לתוקף.
ב. היחידות הכלולות ניתנות למימוש בתקופה בה החבילה בתוקף. היחידות הכלולות בחבילה כוללות: דקת שיחה יוצאת לארץ בשירות חסכון, דקת שיחה נכנסת ,משלוח הודעת SMS ונפח גלישה .היחידות אינן ניתנות למימוש בחיוג/שליחת הודעת SMS אל שירותים, מספרים מיוחדים וכו' וכן אל כל שירות אחר. שיחה שלא בוצעה באמצעות שירות פלאפון חו"ל חסכון (כלומר, השבת שיחה ע"י המערכת למנוי המבקש), תחויב כשיחה ישירה מחו"ל לארץ ותחויב על פי מחירון פלאפון חו"ל (גם אם בוצעה באמצעות אפליקציית פלאפון חו"ל חיסכון שבמכשיר). שיחה מקומית ושיחה בינלאומית- יחויבו על פי מחירון פלאפון חו"ל.
ג. תעריף דקת שיחה במדינות הנבחרות מעבר לדקות הכלולות או תעריף בשימוש במדינות שאינן המדינות הנבחרות: הינו כמפורט בטבלה ויחול כל עוד החבילה בתוקף.

2. תנאי ותעריפי החבילה יחולו אך ורק בשימוש בחו"ל באמצעות כרטיס ה-SIM האישי המקושר/ים למנוי שבחבילה.

3. עם ההצטרפות לחבילה, שרות פלאפון חו"ל חיסכון יופעל באופן אוטומטי ויישאר פעיל במכשיר אלא אם הלקוח ביטל אותו. ניתן לבטל את שירות החיסכון דרך המכשיר או באמצעות נציג השירות. פלאפון רשאית לשלוח, לפי שיקול דעתה, הודעת SMS בדבר הפעלת שירות החיסכון בסמוך למועד ההצטרפות למסלול. למען הסר ספק, באחריות הלקוח לוודא כי אפליקציית החיסכון פעילה טרם ביצוע השיחה, כך שגם אם מסיבה כלשהי לא הופעלה האפליקציה, באחריות הלקוח להפעילה.

4. תעריפי החבילה אינם חלים על שיחות וידאו אשר יחוייבו בהתאם לקבוע במחירון פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכן מעת לעת. תעריפי החבילה אינם תקפים בשימוש המבוצע- בספינות/ בטיסות/בשירות לוויני- גם אם שימוש זה נעשה בטריטוריה של מדינה הנכללת במדינות הנבחרות. כמו כן, תעריפי החבילה אינם תקפים בשימוש בספינות בלב ים. במקרה של שימוש כאמור, יש לברר את התעריפים והתנאים טרם השימוש.

5. לתשומת ליבך, לא תתאפשר גלישה סלולארית במטוסים וספינות .

6. יחידות זמן לחיוב בשיחות: החיוב במסגרת שירות פלאפון חו"ל יבוצע על בסיס יחידות החיוב הקבועות במחירון שירות פלאפון חו"ל, כפי שיעודכן מעת לעת. בהעדר קביעה כאמור במחירון הנ"ל, יחויב הלקוח, בשיחות על פי זמן השימוש, על בסיס יחידה של דקה שלמה (קרי- עיגול שיחה הקצרה מדקה לדקה שלמה-60 שניות). החיובים ישולמו בש"ח.

7. התעריפים שבנספח זה אינם גורעים מתנאי ותעריפי מסלול החיוב והתכנית של המנוי החלים בשימוש בארץ באמצעות כרטיס ה- SIM המקושר למספר הנ"ל, אשר ימשיכו לחול, על פי תנאי ותעריפי אותו/ם מסלול/תכנית.

8. לתשומת ליבך, ייתכן כי במספר יעדים ספציפיים, תעריף דקת שיחה ישירה לישראל הינה כתעריף דקת שיחת חיסכון. מומלץ לבצע שיחה ישירה באותם יעדים. מידע על המדינות נמצא באתר פלאפון . פלאפון רשאית לשנות את המדינות או לבטלן מעת לעת. בעת ההגעה ליעד שאינו נכלל ביעדים אלה, יש לוודא כי אפליקציית פלאפון חו"ל חיסכון מופעלת על מנת שתהנה מתעריפי החיסכון.

9. במקרה של חסימת חיוג מהארץ לחו"ל- השימוש בכרטיס בחו"ל עשוי לא להתאפשר לגבי חלק/כל שירותי פלאפון חו"ל.

10. לתשומת ליבך: במשלוח הודעות טקסט (SMS) ארוכה מ-70 תווים בעברית ו-160 תווים באנגלית, תחולק ההודעה למספר הודעות מתאים, ותחויב בגין אותה כמות הודעות. במכשירי IPHONE אין הצגה של מספר התווים בהודעה/ות.
במקרים מסויימים כגון אלו שלהלן, הודעת טקסט הנכתבת כ-SMS במכשיר, תישלח ותחוייב כהודעת MMS ולא כ- SMS. ברוב המכשירים תופיע הודעה על כך (כגון: "ממיר להודעת מולטימדיה" או הצגת נפח ההודעה) :
- הודעת טקסט הכוללת מספר רב של תווים (על פי רוב, מעל 210 או יותר - תלוי מכשיר).
- הודעה הכוללת תווים בשורת נושא או איורים (כגון סמיילי) או קובץ וכד'. (עם זאת, במכשירים מסויימים, איור המורכב מתווי טקסט (כגון %,/, ) יחוייב כ- SMS בהתאם למספר התווים ולא כ- MMS).
- הודעת SMS הנשלחת לכתובת דוא"ל. (במקרה של משלוח למספר נמענים, אשר לפחות אחד מהם הינו כתובת דואר אלקטרוני, כל ההודעות תשלחנה ותחויבנה כ- MMS).
בחלק מהמכשירים (כגון מכשירי iPhone), הצגת מספר התווים בהודעה אינה מתבצעת באופן אוטומטי. ישנם מכשירים (כגון מכשירי iPhone) בהם קיימת אפשרות להצגת מספר התווים בהודעה/ות
בכפוף לשינוי ההגדרות במכשיר על ידי המשתמש. אולם, בשליחת הודעות במכשירים אלו באמצעות אפליקציות שונות (לדוגמא: אפליקציית EMOJI) יתכן ולא יוצגו מספר התווים בהודעה/ות.
על אף האמור, חשוב שתדע - הגדרת המשלוח של הודעה כ-SMS אוMMS נקבעת על ידי תכונות כל מכשיר ו/או האפליקציה, באמצעותם היא נשלחת, ועל כן לא ניתן להציג את כל האפשרויות והדוגמאות הרלוונטיות לכל סוגי המכשירים והאפליקציות (קיימים ועתידיים). אנו ממליצים לבדוק את הדברים במכשיר/אפליקציה בהם נעשה שימוש וכן לעיין בהוראות היצרן של המכשיר/אפליקציה.

הערות והגדרות לשירות הגלישה שבחבילה:
11. נפח הגלישה בקצב העברת נתונים המפורט לעיל ניתן למימוש בגלישה סלולארית בלבד באמצעות מכשיר טלפון נייד ובמדינות הנבחרות בלבד ומיועד לשימוש גם באמצעות לפטופ, מודם, ראוטר, נטסטיק וכיוצ"ב.
-משמעות המהירות כמפורט לעיל היא, כי הינך מוגבל מראש לקצב העברת נתונים ספציפי, כמפורט לכעיל. חשוב לדעת כי קצב העברת הנתונים בפועל, בכל רגע נתון, מושפע בין היתר, מתמיכת מכשירך, מתמיכת הרשת, תנאי הרשת ואזורי הכיסוי שלה ומגורמים נוספים, כגון אך לא רק, מיקומך, נפחי המידע המועברים על ידך, עומסי השימוש ברשת, ביצועי רשת האינטרנט ורשתות המפעילים בחו"ל, ההסכם של פלאפון עם המפעילים בחו"ל, תוכנות ועזרים בהם נעשה שימוש ועוד, להם השפעה המפחיתה את קצב העברת הנתונים בפועל, ואף משמעותית ביחס לקצב העברת נתונים בחבילה. מובהר כי לנוכח האמור, פלאפון איננה מתחייבת לקצב העברת נתונים בפועל, ואין בקיומן של חבילות גלישה עם קצבים מקסימאליים שונים כדי ללמד על קצב ההעברה בפועל. ייתכן כי מהירות הגלישה בחלק ניכר מהזמן ובמיוחד בשעות השיא תהיה נמוכה משמעותית מהמהירות המוצהרת. מהירות הגלישה הינה עד לנפח העברת נתונים בחבילת הגלישה

12. נפח גלישה במסגרת החבילה: מוגבל לשימוש אישי, סביר והוגן שהינו בתום לב ובדרך מקובלת, הנעשה באמצעות המכשיר בלבד (ללא חיבור לתוכנה חיצונית, מחשב, מכונה וכיוצ"ב). לא כולל: ניצול לרעה (לרבות שימוש מסחרי/פוליטי וכו'); שימוש פרסומי; שימוש שיש בו כדי להעניק שירות לזולת; שימוש באופן לא ישיר לרבות באמצעות אתרי WEB וכו'. במקרה בו לא יהיה השימוש אישי סביר והוגן, תהיה פלאפון רשאית לחייב את הגלישה בתעריפי גלישה בחו"ל על פי מחירון פלאפון חו"ל ו/או לחסום את אפשרות הגלישה ללא הודעה מוקדמת .

13. כמו כן, נפח הגלישה שבחבילה ובתכנית ניתן למימוש ברשתות ספציפיות בלבד (מפעילים) הפועלות במדינות הנבחרות. בהקשר זה, מיודע הלקוח כי במסגרת החבילה, גלישה במדינות הנבחרות באמצעות רשתות אחרות שאינן הרשתות שבחבילה, לא תתאפשר כלל, גם לא ע"י בחירה באופן ידני בהן וגם אם לאותן רשתות יש הסכם עם פלאפון באותה מדינה בנוגע לשירותים אחרים של פלאפון חו"ל שלא במסגרת החבילה. לקוח המצטרף לחבילה יקובע על אותן רשתות שבמסלול מראש וזאת, גם בהתייחס לשירותי פלאפון אחרים שאינם במסגרת החבילה. העובדה כי במדינה מסויימת קיימת רשת התומכת בגלישה בדור 4, אינה מבטיחה כי הלקוח יקובע על רשת זו או על רשת אחרת התומכת בגלישה בדור 4. למידע עבור הרשתות בכל מדינה ומדינה ניתן לפנות לנציג שירות הלקוחות בטלפון *444.

14. מובהר כי פלאפון רשאית לשנות את רשימת המדינות הנבחרות לצורך גלישה לפי שיקול דעתה.

15. על פי הנחיית משרד התקשורת , תישלח הודעת SMS אל המכשיר בסמוך ככל הניתן למימוש נפח של 75%, ו-100% מהחבילה, וכן בסיום תקופת החבילה. במקרה בו תעודכן החבילה במנוי המקושר למחשב נייד/טאבלט, תישלח הודעה על סיום תקופת החבילה למנוי שבחבילה או למספר נוסף שמסר המנוי בעת ההצטרפות.

16. נפח גלישה שלא מומש או חלק ממנו אינו ניתן לצבירה או להעברה.

17. שירותי הדור השלישי ו/או הדור הרביעי בחו"ל ניתנים במכשירים תומכים ובהתאם לאזורי הכיסוי של רשת דור שלישי ו/או דור רביעי במדינות היעד ולהסכם של פלאפון עם רשתות אלה. למנוי בחבילה/תכנית- ע"פ רשימת הרשתות שבחבילה במדינות שבחבילה/תכנית.

18. מקטעי חיוב בשירות גלישה: תקשורת נתונים בחו"ל מחושבת ביחידות של 100KB (כל SESSION תקשורת נתונים מעוגל כלפי מעלה ליחידות 100KB הקרובה), וזאת אלא אם קיימת קביעה אחרת לעניין יחידות העיגול (שונה מ-100KB) במחירון פלאפון חו"ל העדכני.

19. נפח הגלישה בארץ אינן תקף לגלישה בחו"ל ולהיפך.

20. הערה מיוחדת לבעלי מכשיר BlackBerry:
אם הינך מנוי בעל מכשיר BlackBerry הנהנה מחבילת גלישה בחו"ל ייחודית ל BlackBerry, במדינות בהן המסלול בתוקף חבילת ה BlackBerry תהיה קודמת לנפח הגלישה הכלול במסלול. כלומר, רק בסיום מימוש נפח הגלישה הכלול בחבילת ה BlackBerry, תוכל לממש את הגלישה במסלול. לא ניתן לממש את שני נפחי הגלישה במקביל.
21. מובהר כי על אף שמדובר בתכנית/מסלול ולא בחבילה, פלאפון רשאית לשלוח, לפי שיקול דעתה, הודעת SMS או מספר הודעות בסמוך למימוש נפח הגלישה או לאחר מימוש מלוא נפח הגלישה. בעצם הצטרפותך למסלול, הינך מסכים לקבלת הודעות כאמור, במקרה שתישלחנה. הודעות כאמור הינן בשיקול דעתה הבלעדי של פלאפון ופלאפון אינה מתחייבת למשלוח הודעות כאמור והדבר תלוי בגורמים נוספים כגון, קבלת הנתונים בפלאפון, עיבוד הנתונים וכו'. הינך מתחייב לשלם לפלאפון את מלוא התשלומים המגיעים לה בגין שימוש מעבר לנפח הכלול (אם קיימים) גם במקרה בו לא נשלחו הודעות או נשלחו לאחר מימוש מלוא הנפח הכלול. ההודעות תישלחנה למנוי או למספר נוסף אותו מסר המנוי, אם מסר ובכפוף לך שפלאפון אישרה זאת.

22. הסכומים/ תעריפים שבנספח זה כוללים מע"מ בשיעור 0%

הערות כלליות:
23. "הסכומים/ תעריפים כוללים מע"מ (ככל שחל)

24. על אף האמור בטופס הגישה לשירותים, עקב הנחיות חדשות של משרד התקשורת, מנוי פרטי ועסקי מפוצל ללא חבילה/מסלול גלישה בחו"ל ייחסמו לגלישה בחו"ל. בנוסף, מנוי פרטי ללא חבילה/מסלול גלישה בארץ ייחסם לגלישה בארץ אלא אם יפנה בבקשה אל מוקד שירות הלקוחות ב*166 להסרת החסימה".

25. למנויים במסלול TRAVEL: בסיום החבילה ובלבד שהלקוח חזר לארץ יתעדכן מחדש מסלול TRAVEL לנסיעה/ות הבאה/ות.

26. מנויי פריפייד או מנוי עם חבילת בחו"ל או מנויים בחבילות גלובל פס או מנויים בחבילות Unlimited All In One / Unlimited All In וואלה אחרות אינם יכולים להנות מתנאי החבילה והתכנית, גם אם צורפו אליו, מכל סיבה שהיא.

27. הבהרה: פלאפון מציעה, מעת לעת מסלולים/חבילות בתעריפים שונים, לפי שיקול דעתה. מומלץ ללקוח לבדוק את תעריפי מסלוליו, תמהיל השימוש שלו וכו'. באחריות הלקוח להתעדכן על חבילות או מסלולי חו"ל חדשים שיוצאים מעת לעת עם תעריפים ורכיבים אחרים.

28. אין כפל הטבות עם חבילות/הנחות אחרות.

29. שרותי פלאפון חו"ל ושירות החיסכון ניתנים בכפוף לתנאי, תעריפי ואזורי הכיסוי של שירות פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

30. אזורי כיסוי: הלקוח מודע לכך כי פלאפון רשאית לשנות את אזורי הכיסוי בשירות פלאפון חו"ל או בשירות חיסכון, לפי שיקול דעתה, ללא הודעה. במסגרת כך, פלאפון רשאית לצמצם אזורי כיסוי כך שבחלק מהמדינות בהן ניתן שירות לא יתאפשר כלל שימוש בשירות פלאפון חו"ל החל ממועד עליו תחליט. באחריות הלקוח להתעדכן באזורי הכיסוי טרם השימוש בפועל בשירות באמצעות מוקד פלאפון חו"ל או אתר האינטרנט. צמצום אזורי כיסוי כאמור, לא יהווה עילה כלשהי מצד הלקוח כלפי פלאפון.

מובהר כי הודעות מימוש הנפח, עשויות לכלול לפי שיקול דעת פלאפון, גם הצעה לרכישת נפח גלישה נוסף וזאת גם אם הלקוח חסום לקבלת מידע שיווקי בפלאפון. ההצטרפות למסלול זה מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי כאמור.

31. מימוש השירותים שבחבילה ובמסלול כפוף לתמיכת המכשיר שברשותך.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין נספח זה לבין הוראות ההסכם או כל מסמך אחר, תינתן עדיפות להוראות נספח זה.

32. מידע שיווקי למצטרפים באתר:
לתשומת ליבך, ההצטרפות לחבילה זו באתר פלאפון ,כוללת הצטרפות לקבלת מידע שיווקי כאמור לעיל כנגד קבלת הטבה של GB 1/2 לגלישה סלולארית בישראל, באמצעות מכשיר הפלאפון, למימוש במשך החודש הראשון. ההטבה מותנת בצריכה בפועל ואינה ניתנת לצבירה או להעברה. באפשרותך לבטל את קבלת המידע השיווקי, בכל עת לאחר ההצטרפות וזאת, בפניה אל מוקד שירות הלקוחות *166 מהפלאפון או פניה ביתר דרכי הביטול המפורטות בנספח זה.
כמו כן, לתשומת ליבך, באפשרותך להצטרף לחבילה זו ללא הסכמה לקבלת מידע שיווקי וללא ההטבה הנ"ל וזאת, באמצעות מוקד שירות הלקוחות *166 או באחד ממרכזי השירות של פלאפון המפורטים באתר פלאפון.
כתובת מייל למצטרפים באתר:
כתובת המייל שהוזנה תעודכן במערכת לצורך קבלת עדכונים על מבצעים/הטבות/הצעות שיווקיות מחברת פלאפון ו/או מצדדים שלישיים ותחליף כתובת אחרת שהיתה מעודכנת למנוי בפלאפון לצורך זה.

33. בנוסף על האמור, מובהר ללקוח כי ההצטרפות לחבילה זו כוללת הסכמה לקבלת עדכונים מפלאפון שיישלחו באמצעות הודעות למכשיר ולמייל בנוגע להטבות, שירותים נלווים או מתאימים לנסיעה לחו"ל וכד' לרבות הטבות ושירותים של צדדים שלישיים. עדכונים אלה יישלחו לך גם במקרה בו ביקשת להיחסם למידע שיווקי לאחר ההצטרפות לחבילה זו כאמור לעיל

אפשרויות דרכי הביטול:
34. ביטול השירות החבילה/התכנית על ידי לקוח פרטי שהינו "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") יתאפשר עד 14 יום ממועד ההצטרפות כל עוד לא נעשה בהם שימוש.

35. בביטול שירות תוך 14 יום במסגרתו ניתנה ללקוח כמות יחידות בתשלום (כגון:דקות/SMS/MMS/ גלישה), ובוצע שימוש ביחידות הכלולות או בחלק מהן, יחויב הלקוח בתשלום מלא בגין השירות.

36. ביטול על ידי צרכן כאמור יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות:
• בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, שלמה שמלצר 94, קרית אריה, פתח תקווה - לתפעול
• פקס: 050-7048053
• טלפון: מוקד שירות לקוחות 444* מהמכשיר או 1-800050-166 / 050-7077766 מכל טלפון בישראל..
• מרכז שירות.
• Contact@pelephone.co.il
• לכל לקוח אחר-ביטול יעשה על פי נהלי פלאפון כפי שיהיו מעת לעת.
בנספח זה הכוונה גם ללשון זכר, נקבה או רבים.

בעסקה טלפונית אין צורך בחתימה.

חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ. 511076572