נספח הצטרפות לשירות: "חבילת חו"ל מושלמת" (להלן "החבילה" / "התכנית", לפי העניין או "השירות").
(תקף למצטרפים מיום 28.04.21).
אני/נו הח"מ מסכים/ים להצטרף לשירותים הנ"ל על פי התנאים שלהלן:
הלקוח בוחר להצטרף לשירות באמצעות מספר המנוי שלעיל.
סמן X במקום המתאים שם השירות מחיר השירות
0
חו"ל מושלמת אתר מחיר החבילה: 249 ₪

כמות יחידות כלולות:
דקות שיחה נכנסות / יוצאות : 300
כמות הודעות SMS : 300
תעריף דקת שיחה יוצאת / דקת שיחה נכנסת/ הודעת SMS מעבר ליחידות הכלולות: 1.90 ₪
תעריף דקת שיחה מקומית/ דקת שיחה בינלאומית: 4.90 ₪
נפח גלישה כלול: 15GB לגלישה סלולארית במדינות נבחרות-נפח העברת נתונים בסיסי של14GB וכן נפח נוסף של 1GB - סה"כ 15GB. מידע נוסף בהמשך הנספח.
גלישה בחו"ל באפליקציות מובילות ללא צריכה מנפח הגלישה שבחבילה:
Facebook , Waze , Snapchat, Instagram , WhatsApp, Google Maps, Tripadvisor,YouTube,Netflix השימוש באפליקציות אלו במדינות הנבחרות אינו צורך מנפח הגלישה הכלול בחבילה כל עוד החבילה בתוקף ונותר נפח גלישה לניצול.
אם הנך לקוח עסקי הפתוח לגלישה סלולארית בחו"ל, בסיום נפח הגלישה הכלול בחבילה תיכנס לתוקף תוכנית חו"ל והגלישה תימשך בתעריף של 1 ₪ ל- 1MB עד לסיום תוקף התכנית ולאחר מכן לפי מחירון פלאפון חו"ל.
החבילה והתכנית בתוקף ל- 14 יום ממועד תחילת תוקף החבילה.
0
חו"ל מושלמת L אתר מחיר החבילה: 299 ₪
כמות יחידות כלולות:
דקות שיחה נכנסות / יוצאות:: 400
כמות הודעות SMS : 400
תעריף דקת שיחה יוצאת / דקת שיחה נכנסת/ הודעת SMS מעבר ליחידות הכלולות: 1.90 ₪
תעריף דקת שיחה מקומית/ דקת שיחה בינלאומית: 4.90 ₪
נפח גלישה כלול: 20GB לגלישה סלולארית במדינות נבחרות-נפח העברת נתונים בסיסי של19GB וכן נפח נוסף של 1GB - סה"כ 20GB. מידע נוסף בהמשך הנספח.
גלישה בחו"ל באפליקציות מובילות ללא צריכה מנפח הגלישה שבחבילה:
Facebook , Waze , Snapchat, Instagram , WhatsApp, Google Maps, Tripadvisor,YouTube,Netflix השימוש באפליקציות אלו במדינות הנבחרות אינו צורך מנפח הגלישה הכלול בחבילה כל עוד החבילה ו בתוקף ונותר נפח גלישה לניצול.
אם הנך לקוח עסקי הפתוח לגלישה סלולארית בחו"ל, בסיום נפח הגלישה הכלול בחבילה תיכנס לתוקף תוכנית חו"ל והגלישה תימשך בתעריף של 1 ₪ ל- 1MB עד לסיום תוקף התכנית ולאחר מכן לפי מחירון פלאפון חו"ל.
החבילה והתוכנית בתוקף ל- 21 יום ממועד תחילת תוקף החבילה.
0
חו"ל מושלמת XL אתר מחיר החבילה: 349 ₪
כמות יחידות כלולות:
דקות שיחה נכנסות / יוצאות: 500
כמות הודעות SMS: 500
תעריף דקת שיחה יוצאת / דקת שיחה נכנסת/ הודעת SMS מעבר ליחידות הכלולות: 1.90 ₪
תעריף דקת שיחה מקומית/ דקת שיחה בינלאומית: 4.90 ₪
נפח גלישה כלול: 25GB לגלישה סלולארית במדינות נבחרות -נפח העברת נתונים בסיסי של24GB וכן נפח נוסף של 1GB - סה"כ 25GB. מידע נוסף בהמשך הנספח.
גלישה בחו"ל באפליקציות מובילות ללא צריכה מנפח הגלישה שבחבילה:
Facebook , Waze , Snapchat, Instagram , WhatsApp, Google Maps, Tripadvisor,YouTube,Netflix השימוש באפליקציות אלו במדינות הנבחרות אינו צורך מנפח הגלישה הכלול בחבילה כל עוד החבילה בתוקף ונותר נפח גלישה לניצול.
אם הנך לקוח עסקי הפתוח לגלישה סלולארית בחו"ל, בסיום נפח הגלישה הכלול בחבילה תיכנס לתוקף תוכנית חו"ל והגלישה תימשך בתעריף של 1 ₪ ל- 1MB עד לסיום תוקף התכנית ולאחר מכן לפי מחירון פלאפון חו"ל.
החבילה והתוכנית בתוקף ל- 30 יום ממועד תחילת תוקף החבילה
0
חו"ל מושלמת
45 יום אתר מחיר החבילה: 449 ₪

כמות יחידות כלולות:
דקות שיחה נכנסות / יוצאות : 550
כמות הודעות SMS : 550
תעריף דקת שיחה יוצאת / דקת שיחה נכנסת/ הודעת SMS מעבר ליחידות הכלולות: 1.90 ₪
תעריף דקת שיחה מקומית/ דקת שיחה בינלאומית: 4.90 ₪
נפח גלישה כלול: 30GB לגלישה סלולארית במדינות נבחרות-נפח העברת נתונים בסיסי של29GB וכן נפח נוסף של 1GB - סה"כ 30GB. מידע נוסף בהמשך הנספח.
גלישה בחו"ל באפליקציות מובילות ללא צריכה מנפח הגלישה שבחבילה:
Facebook , Waze , Snapchat, Instagram , WhatsApp, Google Maps, Tripadvisor,YouTube,Netflix השימוש באפליקציות אלו במדינות הנבחרות אינו צורך מנפח הגלישה הכלול בחבילה כל עוד החבילה בתוקף ונותר נפח גלישה לניצול.
אם הנך לקוח עסקי הפתוח לגלישה סלולארית בחו"ל, בסיום נפח הגלישה הכלול בחבילה תיכנס לתוקף תוכנית חו"ל והגלישה תימשך בתעריף של 1 ₪ ל- 1MB עד לסיום תוקף התכנית ולאחר מכן לפי מחירון פלאפון חו"ל.
החבילה והתוכנית בתוקף ל- 45 יום ממועד תחילת תוקף החבילה.
0
חו"ל מושלמת
60 יום אתר מחיר החבילה: 499 ₪

כמות יחידות כלולות:
דקות שיחה נכנסות / יוצאות : 600
כמות הודעות SMS : 600
תעריף דקת שיחה יוצאת / דקת שיחה נכנסת/ הודעת SMS מעבר ליחידות הכלולות: 1.90 ₪
תעריף דקת שיחה מקומית/ דקת שיחה בינלאומית: 4.90 ₪
נפח גלישה כלול: 35GB לגלישה סלולארית במדינות נבחרות-נפח העברת נתונים בסיסי של34GB וכן נפח נוסף של 1GB - סה"כ 35GB. מידע נוסף בהמשך הנספח.
גלישה בחו"ל באפליקציות מובילות ללא צריכה מנפח הגלישה שבחבילה:
Facebook , Waze , Snapchat, Instagram , WhatsApp, Google Maps, Tripadvisor,YouTube,Netflix השימוש באפליקציות אלו במדינות הנבחרות אינו צורך מנפח הגלישה הכלול בחבילה כל עוד החבילה בתוקף ונותר נפח גלישה לניצול.
.אם הנך לקוח עסקי הפתוח לגלישה סלולארית בחו"ל, בסיום נפח הגלישה הכלול בחבילה תיכנס לתוקף תוכנית חו"ל והגלישה תימשך בתעריף של 1 ₪ ל- 1MB עד לסיום תוקף התכנית ולאחר מכן לפי מחירון פלאפון חו"ל.
החבילה והתוכנית בתוקף ל 60 - יום ממועד תחילת תוקף החבילה
לתשומת ליבך ההצטרפות לשירות באמצעות האתר כוללת הצטרפות לקבלת מידע שיווקי. מבלי לגרוע מהאמור, ההצטרפות לשירות בכל אופן שהוא, כוללת קבלת עדכונים על שירותים והטבות של צדדים שלישיים הקשורים לשירות. ראה התייחסות לעניינים אלה בסעיפים "מידע שיווקי למצטרפים באתר עם הטבה" ו – "קבלת עדכונים על שירותים והטבות במסגרת ההצטרפות".
התנאים והתעריפים הנ"ל הינם בכפוף לתנאי החבילה שלהלן:
1. התשלום בגין החבילה יחול מכניסת החבילה לתוקף ואינו מותנה בשימוש בפועל. החבילה לשימוש חד פעמי.
א.יחידות כלולות: דקת שיחה יוצאת לארץ, דקת שיחה נכנסת ,משלוח הודעת SMS ונפח גלישה .היחידות אינן ניתנות למימוש בחיוג/שליחת הודעת SMS אל שירותים, מספרים מיוחדים וכו' ו/או אל יעדים אחרים.
ב. תעריף ליחידה בשימוש מעבר ליחידות הכלולות: התעריף יחול במקרה של שימוש מעבר לכמות היחידות הכלולות.
ג. תעריף דקת שיחה שאינה כלולה בחבילה: התעריף יחול על דקת שיחה בינלאומית או דקת שיחה מקומית.
תעריף ליחידה בשימוש מעבר לחבילה או תעריף לדקת שיחה שאינה כלולה בחבילה יחולו כל עוד החבילה בתוקף.
2. תנאי ותעריפי החבילה תקפים בשימוש בחו"ל באמצעות כרטיס ה-SIM המקושר/ים למנוי שבחבילה.
3. תעריפי החבילה אינם חלים על שיחות וידאו אשר יחוייבו בהתאם לקבוע במחירון פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכן מעת לעת.
4. תעריפי החבילה אינם תקפים בשימוש המבוצע- בספינות (גם בלב ים)/ בטיסות/בשירות לוויני- גם אם שימוש זה נעשה בטריטוריה של מדינה הנכללת במדינות הנבחרות. במקרה של שימוש כאמור, יש לברר את התעריפים והתנאים טרם השימוש.
5. לתשומת ליבך, לא תתאפשר גלישה סלולארית במטוסים וספינות .
6. יחידות זמן לחיוב בשיחות: החיוב במסגרת שירות פלאפון חו"ל יבוצע על בסיס יחידות החיוב הקבועות במחירון שירות פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכן מעת לעת. בהעדר קביעה כאמור במחירון הנ"ל, יחויב הלקוח, בשיחות על פי זמן השימוש, על בסיס יחידה של דקה שלמה (קרי- עיגול שיחה הקצרה מדקה לדקה שלמה-60 שניות). החיובים ישולמו בש"ח.
7. במשלוח הודעות טקסט (SMS) ארוכה מ-70 תווים בעברית ו- / 160 תווים באנגלית, תחולק ההודעה למספר הודעות מתאים, ותחויב בגין אותה כמות הודעות. לדוג': הודעה בעברית בת 90 תווים תחולק לשתי הודעות והחיוב יהיה בגין שתי הודעות .
8. במקרים מסוייימים (על פי קביעת המכשיר/האפליקציה) כגון אלו שלהלן , הודעה ת טקסט הנכתבת כ- SMS במכשיר , תישלח ותחוייב כהודעת MMS ולא כ- SMS . ברוב המכשירים תופיע הודעה על כך. ( כגון: "ממיר להודעת מולטימדיה " או הצגת נפח הודעה) לפירוט נוסף יש לעיין בחוברת תנאי ההתקשרות שבאתר פלאפון.
הערות והגדרות לשירות הגלישה שבחבילה:
9. גלישה בחו"ל באפליקציות מובילות: Facebook , Waze , Snapchat, Instagram, WhatsApp, Google Tripadvisor ,Maps, ,YouTube,Netflix
גלישה סלולארית באפליקציות אלו בחו"ל במדינות הנבחרות אינה צורכת מנפח הגלישה הכלול בחבילה(תכנית ללקוח עסקי כמוגדר לעיל) ולפי העניין כל עוד החבילה בתוקף ונותר נפח גלישה לניצול במסגרת החבילה (לא כולל הרחבות גלישה וכד'). במקרה בו נוצל נפח הגלישה בחבילה לא תיתאפשר גלישה באפליקציות אלו ובמקרה שירכוש הלקוח נפח גלישה נוסף, הגלישה באפליקציות אלו תצרוך מהנפח הנוסף. במסגרת ההצטרפות לחבילה, הלקוח מיודע כי הגלישה ללא צריכה מנפח הגלישה שבחבילה הינו לגלישה באפליקציות אלו בלבד.
10. לתשומת ליבך: על אף כל האמור לעיל, הגלישה באפליקציות הנ"ל נשענת על זיהויין בזמן אמת במערכות פלאפון ומערכות מפעילים בחו"ל. ייתכנו מקרים בהם עקב שינוי שיבוצע באפליקציה, מערכות אלו לא יזהו אותה ככזו, והשימוש בה (עד למועד עדכון הזיהוי במערכות פלאפון), יצרוך מנפח הגלישה בחבילה/תכנית. בשל קיומה של אפשרות זו, ניתן במסגרת החבילה נפח גלישה נוסף של 1GB כמפורט לעיל. הצטרפות הלקוח לחבילה נעשית בידיעה ובהסכמה לכך, וזאת אף במקרה בו נפח הגלישה שנצרך מנפח הגלישה שבחבילה, עקב שינוי באפליקציות, עלה על הנפח הנוסף של 1GB והלקוח חויב בגין נפח זה.
11. הגלישה באפליקציות הנ"ל ללא צריכה מנפח הגלישה שבחבילה/תכנית, מותנית בשימוש אישי, סביר והוגן שהינו בתום לב ובדרך מקובלת, הנעשה באמצעות המכשיר בלבד (ללא חיבור לתוכנה חיצונית, מחשב, מכונה וכיוצ"ב). לא כולל: ניצול לרעה (לרבות שימוש מסחרי/פוליטי וכו'); שימוש פרסומי; שימוש שיש בו כדי להעניק שירות לזולת; שימוש באופן לא ישיר לרבות באמצעות אתרי WEB וכו';. במקרה בו לא יהיה השימוש אישי סביר והוגן, תהיה פלאפון רשאית לחייב את הגלישה בתעריפי גלישה בחו"ל על פי מחירון פלאפון חו"ל ו/או לחסום את אפשרות הגלישה ללא הודעה מוקדמת .
12. נפח הגלישה שבחבילה/תכנית (לפי העניין) ניתן למימוש ברשתות ספציפיות בלבד (מפעילים) הפועלות במדינות הנבחרות. בהקשר זה, מיודע הלקוח כי במסגרת החבילה, גלישה במדינות הנבחרות באמצעות רשתות אחרות שאינן הרשתות שבחבילה, לא תתאפשר כלל, גם לא ע"י בחירה באופן ידני בהן וגם אם לאותן רשתות יש הסכם עם פלאפון באותה מדינה בנוגע לשירותים אחרים של פלאפון חו"ל. לקוח המצטרף לחבילה יקובע על אותן רשתות מראש וזאת, גם בהתייחס לשירותי פלאפון אחרים שאינם במסגרת החבילה. העובדה כי במדינה מסוימת קיימת רשת התומכת בגלישה בדור 4 או בדור 5, אינה מבטיחה כי הלקוח יקובע על רשת זו או על רשת אחרת התומכת בגלישה בדור 4 או 5. למידע עבור הרשתות בכל מדינה ומדינה ניתן לפנות לנציג שירות הלקוחות בטלפון *444.
13. המדינות הנבחרות לגלישה בחבילה: אוסטריה ,אוקראינה, איטליה, אנגליה, ארצות הברית, בולגריה, גרוזיה, גרמניה, הולנד, הונגריה, טורקיה, יוון, ספרד והאיים הקנריים, פולין, צ'כיה, צרפת, קפריסין, רומניה, רוסיה, תאילנד ועוד. מידע לגבי רשימת המדינות המלאה נמצא באתר פלאפון www.pelephone.co.il בעמוד חבילות חו"ל, לפי החבילה הרלוונטית".
בגלישה במדינה שאינה כלולה במדינות הנבחרות הנ"ל, לקוח פרטי או עסקי מפוצל או עסקי שאינו פתוח לגלישה בחו"ל- לא יוכלו לגלוש במסגרת חבילה זו, לקוח עסקי הפתוח לגלישה בחו"ל- בהעדר הסדר אחר שחל עליו באותה מדינה, החיוב יהיה על פי תנאי ותעריפי מחירון פלאפון חו"ל כפי שיתעדכן מעת לעת.
14. מובהר כי פלאפון רשאית לשנות את רשימת המדינות הנבחרות לצורך גלישה לפי שיקול דעתה.
15. על פי הנחיית משרד התקשורת , תישלח הודעת SMS אל המכשיר בסמוך ככל הניתן למימוש נפח של 75%, ו-100% מהחבילה, וכן בסיום תקופת החבילה. במקרה בו תעודכן החבילה במנוי המקושר למחשב נייד/טאבלט, תישלח הודעה על סיום תקופת החבילה למנוי שבחבילה או למספר נוסף שמסר המנוי בעת ההצטרפות. מבלי לגרוע מהאמור, פלאפון רשאית לשלוח הודעות SMS נוספות בקשר עם המימוש או החבילה או התכנית, לפי שיקול דעתה, למכשיר או למספר הנוסף.
מובהר כי הודעות מימוש הנפח, עשויות לכלול לפי שיקול דעת פלאפון, גם הצעה לרכישת חבילות חבילות נוספות וזאת גם אם הלקוח חסום לקבלת מידע שיווקי בפלאפון. ההצטרפות לחבילה זו מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי כאמור.
16. נפח גלישה שלא מומש אינו ניתן לצבירה או להעברה.
17. שירותי דור 3, 4 ו-5 בחו"ל ניתנים במכשירים תומכים בדור 3/דור 4/דור 5 (לפי העניין) ובהתאם לאזורי הכיסוי של כל אחת מהרשתות הללו במדינות היעד ולהסכם של פלאפון עם רשתות אלה. למנוי בחבילה/תכנית- ע"פ רשימת הרשתות ה במדינות שבחבילה/תכנית.
18. מקטעי חיוב בשירות גלישה: תקשורת נתונים בחו"ל מחושבת ביחידות של 100KB (כל SESSION תקשורת נתונים מעוגל כלפי מעלה ליחידות 100KB הקרובה), וזאת אלא אם קיימת קביעה אחרת לעניין יחידות העיגול (שונה מ-100KB) במחירון פלאפון חו"ל העדכני.
19. נפח הגלישה בארץ אינן תקף לגלישה בחו"ל ולהיפך.
20. הערה מיוחדת לבעלי מכשיר BlackBerry:
אם הינך מנוי בעל מכשיר BlackBerry הנהנה מחבילת גלישה בחו"ל ייחודית ל BlackBerry, במדינות בהן המסלול בתוקף חבילת ה BlackBerry תהיה קודמת לנפח הגלישה הכלול במסלול. כלומר, רק בסיום מימוש נפח הגלישה הכלול בחבילת ה BlackBerry, תוכל לממש את הגלישה במסלול. לא ניתן לממש את שני נפחי הגלישה במקביל.
21. הסכומים/ תעריפים שבנספח זה כוללים מע"מ בשיעור 0%
הערות כלליות:
22. "הסכומים/ תעריפים כוללים מע"מ (ככל שחל)
23. על אף האמור בטופס הגישה לשירותים, עקב הנחיות חדשות של משרד התקשורת, מנוי פרטי ועסקי מפוצל ללא חבילה/מסלול גלישה בחו"ל ייחסמו לגלישה בחו"ל. בנוסף, מנוי פרטי ללא חבילה/מסלול גלישה בארץ ייחסם לגלישה בארץ אלא אם יפנה בבקשה אל מוקד שירות הלקוחות ב*166 להסרת החסימה".
24. למנויים במסלול TRAVEL: בסיום החבילה ובלבד שהלקוח חזר לארץ יתעדכן מחדש מסלול TRAVEL לנסיעה/ות הבאה/ות.
25. מנויי פריפייד או מנוי עם חבילת חו"ל או מנויים בחבילות Unlimited All In One / Unlimited All In וואלה אחרות אינם יכולים להנות מתנאי החבילה והתכנית, גם אם צורפו אליו, מכל סיבה שהיא.
26. הבהרה: פלאפון מציעה, מעת לעת מסלולים/חבילות בתעריפים שונים, לפי שיקול דעתה. מומלץ ללקוח לבדוק את תעריפי מסלוליו, תמהיל השימוש שלו וכו'. באחריות הלקוח להתעדכן על חבילות או מסלולי חו"ל חדשים שיוצאים מעת לעת עם תעריפים ורכיבים אחרים.
27. אין כפל הטבות עם חבילות/הנחות אחרות.
28. שרותי פלאפון חו"ל ניתנים בכפוף לתנאי, תעריפי ואזורי הכיסוי של שירות פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
29. אזורי כיסוי: הלקוח מודע לכך כי פלאפון רשאית לשנות את אזורי הכיסוי בשירות פלאפון חו"ל , לפי שיקול דעתה, ללא הודעה, לרבות צמצום של אזורי כיסוי כך שבחלק מהמדינות בהן ניתן שירות לא יתאפשר כלל שימוש בשירות פלאפון חו"ל החל ממועד עליו תחליט. באחריות הלקוח להתעדכן באזורי הכיסוי טרם השימוש בפועל בשירות באמצעות מוקד פלאפון חו"ל או אתר האינטרנט. צמצום אזורי כיסוי כאמור, לא יהווה עילה כלשהי מצד הלקוח כלפי פלאפון.
30. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נספח זה לבין הוראות ההסכם או כל מסמך אחר, תינתן עדיפות להוראות נספח זה.
31. פלאפון רשאית לשנות את תנאי ותעריפי החבילה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
הסכמה לקבלת מידע שיווקי בהצטרפות באתר:
לתשומת ליבך, במסגרת ההצטרפות לחבילה זו באתר פלאפון וכנגד קבלת הטבה, הינך מאשר לקבל מפלאפון ו/או מגופים הקשורים עמה עסקית (לרבות חברות קבוצת בזק, כגון די.בי.אס שירותי לווין ובזק בינלאומי), מידע שיווקי ופרסומי, כולל הצעות למוצרי ושירותי פלאפון ו/או של הגופים הללו וכן הטבות המגיעות לך כלקוח פלאפון (לרבות על פי סעיף 30א לחוק התקשורת) וזאת באמצעות פרטי הקשר שמסרת. כמו כן, הינך מאשר לפלאפון להעביר את פרטי הקשר שלך לגופים אלה לצורך משלוח הודעות ועדכונים כאמור על ידם אליך.
הרשאה זו תהיה בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות בין פלאפון ובינך ותשמש גם לצורך פנייה מטעם פלאפון אליך בהצעות התקשרות חדשות או הצעות שיווק אחרות, באמצעים הנ"ל. באפשרותך לשנות את בחירתך בכל עת באמצעות פניה אל מוקד השירות.
לתשומת ליבך, באפשרותך להצטרף לחבילה זו ללא הסכמה לקבלת מידע שיווקי וללא ההטבה הנ"ל
וזאת, באמצעות מוקד שירות הלקוחות *166 או באחד ממרכזי השירות של פלאפון המפורטים באתר פלאפון.
כתובת מייל למצטרפים באתר:
כתובת המייל שהוזנה תעודכן במערכת לצורך קבלת עדכונים על מבצעים/הטבות/הצעות שיווקיות מחברת פלאפון ו/או מצדדים שלישיים ותחליף כתובת אחרת שהיתה מעודכנת למנוי בפלאפון לצורך זה.
קבלת עדכונים על שירותים והטבות במסגרת ההצטרפות:
בנוסף על האמור, מובהר ללקוח כי ההצטרפות לחבילה זו כוללת הסכמה לקבלת עדכונים מפלאפון שיישלחו באמצעות הודעות למכשיר ולמייל בנוגע להטבות, ו/ או שירותים נלווים או מתאימים לנסיעה לחו"ל וכד' לרבות הטבות ושירותים של צדדים שלישיים. עדכונים אלה יישלחו לך גם במקרה בו ביקשת להיחסם למידע שיווקי לאחר ההצטרפות לחבילה זו כאמור לעיל. מובהר כי פלאפון אינה מחויבת למתן הטבות מעין אלו בכלל או להשארת הטבות שהוצעו בתוקף במשך תקופת החבילה/התכנית, ככל שהוצעו כאלו. מובהר כי שירותים והטבות של צדדים שלישיים המוצעים למצטרפים לחבילה/תכנית, אינם באחריותה של פלאפון.
אפשרויות דרכי הביטול:
ביטול החבילה/התכנית על ידי לקוח פרטי שהינו "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") יתאפשר עד 14 יום ממועד ההצטרפות כל עוד לא נעשה שימוש.
ביטול על ידי צרכן כאמור יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות:
• בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, שלמה שמלצר 94, קרית אריה, פתח תקווה - לתפעול
• פקס: 050-7048053
• טלפון: מוקד שירות לקוחות 444* מהמכשיר או 1-800-050-166 / 050-7077766 מכל טלפון בישראל.
• מרכז שירות.
• Contact@pelephone.co.il
• לכל לקוח אחר-ביטול יעשה על פי נהלי פלאפון כפי שיהיו מעת לעת.
בנספח זה הכוונה גם ללשון זכר, נקבה או רבים.
בעסקה טלפונית אין צורך בחתימה.
חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ. 511076572