לקוחות יקרים, כתוצאה מעיצומים ישנם שיבושים בהצטרפות לשירותי החברה וכן בביצוע פעולות דיגיטליות באתר החברה. אנו מתנצלים על חוסר הנעימות. אנו זמינים עבורכם במוקד שירות הלקוחות 166*. הנהלת החברה עושה כל מאמץ על מנת להביא לסיום העיצומים בהקדם. נמשיך ונעדכן                     לקוחות יקרים, כתוצאה מעיצומים ישנם שיבושים בהצטרפות לשירותי החברה וכן בביצוע פעולות דיגיטליות באתר החברה. אנו מתנצלים על חוסר הנעימות. אנו זמינים עבורכם במוקד שירות הלקוחות 166*. הנהלת החברה עושה כל מאמץ על מנת להביא לסיום העיצומים בהקדם. נמשיך ונעדכן                    לקוחות יקרים, כתוצאה מעיצומים ישנם שיבושים בהצטרפות לשירותי החברה וכן בביצוע פעולות דיגיטליות באתר החברה. אנו מתנצלים על חוסר הנעימות. אנו זמינים עבורכם במוקד שירות הלקוחות 166*. הנהלת החברה עושה כל מאמץ על מנת להביא לסיום העיצומים בהקדם. נמשיך ונעדכן                    לקוחות יקרים, כתוצאה מעיצומים ישנם שיבושים בהצטרפות לשירותי החברה וכן בביצוע פעולות דיגיטליות באתר החברה. אנו מתנצלים על חוסר הנעימות. אנו זמינים עבורכם במוקד שירות הלקוחות 166*. הנהלת החברה עושה כל מאמץ על מנת להביא לסיום העיצומים בהקדם. נמשיך ונעדכן                    לקוחות יקרים, כתוצאה מעיצומים ישנם שיבושים בהצטרפות לשירותי החברה וכן בביצוע פעולות דיגיטליות באתר החברה. אנו מתנצלים על חוסר הנעימות. אנו זמינים עבורכם במוקד שירות הלקוחות 166*. הנהלת החברה עושה כל מאמץ על מנת להביא לסיום העיצומים בהקדם. נמשיך ונעדכן                    לקוחות יקרים, כתוצאה מעיצומים ישנם שיבושים בהצטרפות לשירותי החברה וכן בביצוע פעולות דיגיטליות באתר החברה. אנו מתנצלים על חוסר הנעימות. אנו זמינים עבורכם במוקד שירות הלקוחות 166*. הנהלת החברה עושה כל מאמץ על מנת להביא לסיום העיצומים בהקדם. נמשיך ונעדכן