מעודכנים ליום  04.12.2016

הצטרפותך לשירות והשימוש בו מעידים על הסכמתך המלאה לתנאי השירות שלהלן, כפי שיהיו מעת לעת.

שירות בקרת הורים מאפשר במהלך הגלישה ברשת, לסנן אתרים ותכנים פוגעניים ולא הולמים וכן, לסנן מידע פוגע או בלתי הולם באתרים אחרים. המידע אותו ניתן לסנן במסגרת השירות הינו בהתאם להגדרות החוק ועל
פי המקובל בתחום.
השירות ניתן ללא תשלום נוסף.


מידע בדבר אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט
האינטרנט כולל כמות אינסופית של אתרים איכותיים מעניינים ומסקרנים. לרוב, הגלישה ברשת היא מקור להנאה ולרכישת ידע. עם זאת, לא קיים בסביבה זו פיקוח ולעיתים קשה לדעת מתי הגלישה הופכת למסוכנת ואף עלולה לגרום נזק. ולכן רצינו ליידע אתכם על הסכנות הטמונות בגלישה ברשת.

חשיפה לתכנים לא הולמים
הרשת היא מקום פרוץ מבחינת התוכן המוצג בו ולכן, הגולשים ברשת עלולים להיחשף לתוכן מיני, זדוני או אלים, בהודעות דואר אלקטרוני בפורומים או בצ'טים.

פגיעה על רקע פלילי
באינטרנט פועלות קבוצות של עברייני רשת )האקרים( הפורצים למחשבים של חברות וגופים ממשלתיים לצורך השחתה והדלפת מידע. עבריינים אלה, מנסים לעיתים לגייס גולשים לביצוע המשימות.

פגיעה על רקע מיני
במהלך גלישה באינטרנט, גולשים מכירים חברים ואנשים חדשים ולעיתים מתפתים לקבוע עימם פגישה מחוץ למרחב הוירטואלי. פגישות מסוג זה, עלולות לסכן את בטיחות הגולשים. עברייני מין עלולים להשתמש באזורי צ'ט או בפורומים כדי לרכוש את אמונם של הילדים ולקבוע עמם פגישה פנים מול פנים לצורך ניצול מיני.

פגיעה על רקע לאומני
קבוצות או ארגונים קיצוניים עלולים להשתמש בגולשים ברשת כאמצעי להשגת מטרות לאומניות.

בריונות הצקה והטרדה
גולשים עשויים להיתקל בהודעות דואר אלקטרוני או בצ'טים בתוכן מטריד משפיל מעליב או תוקפני.

פגיעה בפרטיות
אתרים, חברות מסחריות ומטרידים למיניהם מנסים לדלות מידע אישי מגולשים ברשת כגון, שם, גיל כתובת, טלפון ועוד. מידע מסוג זה מנוצל פעמים רבות למטרות מסחריות ובמקרים חמורים יותר, לפיתוי וניצול הגולשים.
סמים, אלכוהול וסכנות אחרות.
אחד החסרונות הבולטים שלך האינטרנט הוא חוסר הפיקוח על התכנים המוצגים בו כיוון שכך ניתן למצוא ברשת סוגים שונים של מידע החל מעידוד שימוש לא חוקי בסמים, דרך שימוש באלכוהול
ועד מידע על הכנת חומרי נפץ.

הימורים
באינטרנט קיימים אתרי הימורים רבים וכל מי שיש ברשותו כרטיס אשראי יכול להיכנס ולהמר היו מודעים לכך שהימורים של קטינים זו פעילות בלתי חוקית.

כיצד מתגוננים?
חברת פלאפון מציעה ללקוחותיה שירות בקרת הורים ללא תשלום.
שירות זה מאפשר במהלך הגלישה ברשת, לסנן אתרים ותכנים פוגעניים ולא הולמים וכן, לסנן מידע פוגע או בלתי הולם באתרים אחרים. המידע אותו ניתן לסנן במסגרת השירות הינו בהתאם להגדרות החוק ועל
פי המקובל בתחום.
השירות ניתן ללא תשלום נוסף.
ביטול השירות:
לא ניתן לבטל רק חלק מהשירות / החבילה. ביטול שירות על ידי לקוח פרטי שהינו "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") יבוצע כדלקמן: 
ביטול השירות יתאפשר כאשר הלקוח יחויב בתשלום בגין השירות לפי חלק יחסי עד מועד הביטול וכן בתשלום עבור שימוש באותו שירות משירותי החבילה / השירות אם קיים ו/או כל תשלום אחר בגין אותו שירות עד למועד הביטול. 
ביטול שירות על ידי צרכן כאמור לעיל יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות. 
- בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, דרך יצחק רבין 33 גבעתיים - תפעול
- פקס: 050-7048053
- טלפון: מוקד שירות לקוחות 166* מהמכשיר או בחיוג 1800-050-166
- מרכז שירות
- Contact@pelephone.co.il
לתשומת ליבך, על אף האמור, במקרה בו בקשת הביטול תימסר בעל פה (באמצעות פנייה טלפונית או במרכז שירות) וכן סוכם עימך על ביטול שירות/ים באופן זה בלבד באמצעות פרט מזהה אחר, ייעשה הביטול באמצעות אותו פרט מזהה. יובהר כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של חברת פלאפון על פי תנאי ההתקשרות עם הלקוח ו/או על פי כל דין. 
באם לא צוין מועד אחר בהודעת הביטול, ביטול השירות על פי הודעה שנמסרה בעל פה ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול, באם לא צוין אחרת בהודעה. ביטול הודעה שנמסרה בכתב- תוך יום עבודה אחד, באם לא צוין אחרת בהודעה. 
על אף האמור, במקרה של משלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, ייכנס הביטול לתוקף תוך 6 ימי עסקים. 
לכל לקוח אחר - ביטול שירות ייעשה על פי נוהלי פלאפון, כפי שיהיו מעת לעת. למידע על נוהלי פלאפון ניתן לפנות באחד מהאמצעים הנ"ל.
לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למוקד *160 ולאתר האינטרנט של פלאפון בכתובת www.pelephone.co.il. 
לפניות שירות בכל הנושאים, לרבות תקלות וביטול השירות ניתן לפנות בחיוג למספר 1-800-050-166 מכל טלפון בישראל.
פלאפון רשאית לעדכן את תנאי השירות ותעריפיו וכן להפסיק את מתן השירות בכל עת, לפי שיקול דעתה.
העתק מתנאי שירות אלה יישלח אליך מיידית לאזור האישי באתר פלאפון ויימצא לעיונך בכל עת (אתר פלאפון > כניסה לחשבון שלי> שירותים בשבילך) . תנאי השירות ניתנים להדפסה.