נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.
 

תקנון מבצע "בני משפחה וחברים"

 
 
1.  משתתפים במבצע: 
במבצע רשאים להשתתף לקוחות פלאפון בלבד הטסים לחו"ל ורוכשים אחת מהחבילות הראשיות הבאות:
מושלמת, מושלמת L, מושלמת XL, מושלמת 45 יום, מושלמת 60 יום, הכל כלול בחו"ל, הכל כלול בחו"ל פלוס , גלישה בחו"ל פלוס, חבילת חו"ל מצרים. 
בחבילות מושלמת, מושלמת L, מושלמת XL, מושלמת 45 יום, מושלמת 60 יום - גלישה חופשית באפליקציות מובילות המוגדרות בחבילה תתאפשר במדינות נבחרות וכל עוד נותר נפח גלישה רגיל למימוש בחבילה. 
 
 
2.  המבצע: 
לקוח הרוכש אחת מן החבילות המשתתפות במבצע באתר פלאפון  או במוקד שירות הלקוחות (להלן: "חבילה ראשית") יקבל הצעה לרכוש  חבילות החל מ 49 ש"ח ל-4 בני משפחה נוספים הטסים לחו"ל ו-2 חברים  החל מ- 49 ₪ למנוי:
חבילה ב- 49 ₪ למנוי (הכוללת1GB  לגלישה במדינות נבחרות. חבילה זו מוצעת רק במסגרת מבצע זה.  
חבילה ב- 99 ₪ למנוי (הכוללת3GB  לגלישה במדינות נבחרות, 50  דקות שיחה יוצאות/דקות שיחה נכנסות ו 50  הודעות SMS לישראל. חבילה זו מוצעת רק במסגרת מבצע זה.  
חבילה ב 149 ₪ (במקום המחיר הרגיל של החבילה הראשית מבין החבילות המפורטות לעיל) ואשר זהה בתכולתה ל'חבילה הראשית' אליה הצטרף הלקוח. 
החבילות הינן בכפוף לתנאיהן כמפורט בנספח כל חבילה. 
 
"בני משפחה" – עד 4 מנויים הרשומים באותו מספר לקוח בפלאפון של המנוי שהזמין את החבילה.
"חברים" – עד 2 מנויים סלולאריים ברשת פלאפון  המאושרים לקבלת מידע שיווקי, לא כולל לקוח עסקי.  
   
3.  הטבה למזמין: 
מנוי שרכש "חבילה ראשית"  יוכל להזמין עד 4 בני משפחה ועד 2 חברים, נוספים להצטרף לאחת מחבילות חו"ל המוצעות במסגרת מבצע זה 
ההזמנה תעשה באתר בכפוף לנוהלי פלאפון. 
 
4. מימוש ההטבה 
מימוש ההטבה ייעשה בהצטרפות באתר. במקרה בו החבילה הראשית הוזמנה במוקד השירות, יקבל המזמין קישור לאתר פלאפון באמצעות הודעת SMS  שתישלח אל מכשירו ובאתר ימלא את פרטי בני המשפחה/חברים. 
הזמנת החבילה/ות הנוספות עבור בני המשפחה תיעשה על ידי הלקוח על פי נוהלי הזיהוי המקובלים בפלאפון. 
הזמנת החבילה לחברים תעשה על ידי החברים על פי נוהלי פלאפון ולאחר שהחברים יקבלו הודעה מפלאפון המיידעת אותם כי הלקוח בצירוף מספר הפלאפון שלו ושמו, מזמין אותם להצטרף לחבילת חו"ל בהטבה.
 
5. תקופת המבצע
ההצטרפות לחבילה הראשית במסגרת מבצע זה תתאפשר עד ליום 01.04.24 (להלן:"תקופת המבצע").
הזמנת חבילה לבני משפחה/חברים תתאפשר כל עוד הוזמנה חבילה ראשית ותוקף החבילה הראשית לא הסתיים והיא לא בוטלה מכל סיבה שהיא. 
 
6. פלאפון רשאית לבטל ו/או לשנות את המבצע ותנאיו, ולבצע שינויים בתקנון זה, בכל עת ומכל סיבה, כל אלה על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. פלאפון רשאית לבטל את ההטבה למנוי ולחייב בגין החבילה/ות במחיר הרגיל שלהן, במקרה בו יפר המנוי או החבר את הוראות תקנון זה ו/או במקרה בו תהיה פלאפון סבורה כי המנוי או החבר פעלו בחוסר תום לב ו/או קיים חשש כי נעשה שימוש או ניצול לרעה, ולמנוי ו/או החבר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או פלאפון בקשר לביטול המבצע או ההטבה. 
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי