נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.
הפסקת שירות/ניתוק שירות
הפסקת שירות/ניתוק שירות

כדי לסיים או להפסיק זמנית שירות אחד או יותר תוכלו לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:


הפסקת שירות זמנית

מאפשרת להפסיק זמנית שירות אחד או יותר ללא חיוב של דמי המנוי (למעט שירות תיקונים).
אפשרות זאת זמינה לך פעם אחת בשנה לתקופה של 30-90 יום, בסיומה יחודשו השירותים באופן מלא.

השירות שביקשת להפסיק והחיוב עבורו ייפסקו במועד שצוין בבקשה שלך, אם לא ציינת מועד - השירות ייפסק תוך יום עבודה אחד ממועד קבלת הודעתך.


ניתוק שירות

ביטול קבוע של שירות אחד או יותר.
השירות שביקשת להפסיק והחיוב עבורו ייפסקו במועד שצוין בבקשה שלך, אם לא ציינת מועד - השירות ייפסק תוך יום עבודה אחד ממועד קבלת הודעתך.


סיום התקשרות

ניתוק קבוע של כלל השירותים הניתנים למנוי.
סיום ההתקשרות ייכנס לתוקף במועד שצוין בבקשה שלך ואיתה ייפסק החיוב, אם לא ציינת מועד - ההתקשרות תיפסק תוך יום עבודה אחד ממועד קבלת הודעתך.


נשלח לך הודעה על ביצוע סיום התקשרות תוך 2 ימי עבודה ממועד הבקשה.

 אם יש לך מנוי לשירות תיקונים ו/או לשירות מחשוב ענן, השירותים יפעלו והחיוב עבורם יימשך כל עוד לא בוטלו.

אין בסיום ההתקשרות כדי לגרוע מכל תשלום לו זכאית פלאפון על פי הסכם ההתקשרות, כגון תשלומים עבור ציוד ומוצרים, תשלום בגין עמלת יציאה וכיוצ"ב.

חשבון סופי הכולל את החיוב ואת המועד בו בוצעה פעולת סיום ההתקשרות, יישלח אלייך תוך חודשיים ממועד סיום ההתקשרות.
החשבון הסופי לא כולל תשלומים בגין ציוד קצה, הסדרי תשלומים או הסדרי חוב וכן חשבוניות אחרות שלא שולמו מכל סיבה שהיא ו/או כל עמלה/תוספת החלה בגין אי תשלומן,
אשר ימשיכו להיגבות באמצעי התשלום המעודכן בפלאפון.

לאן לפנות כדי להפסיק או לנתק שירות
• אתר האינטרנט בטופס מקוון
• דואר אלקטרוני: Contact@pelephone.co.il
• דואר אל פלאפון תקשורת בע"מ, ת.ד. 600 פ"ת 4910402 – אל מוקד תפעול
• מוקד שירות הלקוחות ב166* או 1800-050-166 מטלפון קווי הזמנת שיחה מנציג
• מרכזי השירות בפריסה ארצית
• פקס 03-5728045


בבקשת הניתוק או הביטול יש לציין את הפרטים הבאים:
1. מספר הפלאפון נושא הבקשה
2. שם הלקוח
3. המועד המבוקש להפסקת השירות
4. מספר תעודת זהות/ח.פ. של הלקוח
5. חמש ספרות אחרונות של כרטיס אשראי/הוראת קבע או מספר לקוח פלאפון המופיע בחשבונית 

(אם הינך "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, ניתן לציין רק מספר תעודת זהות ואין צורך בפרטים שבסעיף זה)
6. אם שלחת את הבקשה בדואר האלקטרוני, יש לציין כתובת דואר אלקטרוני שאליה נשלח את הודעת האישור על קבלת הבקשה
 
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי