לראש הדף
כפתור נגישות לתמיכה בתוכנות הקראה
שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

לקוחות פלאפון,
תגידו שלום   לחבילות החדשות שלנו

    מעבר מהיר ונוח בדיגיטל
פלאפון סייבר הרשת הבטוחה בישראל
הרשת המהירה בישראל
100gb
59.90 לחודש בלבד
 
 100gb אני רוצה להתחדש
כולל דקות
ו -SMS
הגנת
סייבר
שירות
גיבוי בענן
100gb
69.90 לחודש למנוי
 
 +100gb אני רוצה להתחדש
Musix
שיר
בהמתנה
הגנת
Cyber Total
דקות
ו -SMS
שירות
גיבוי בענן
500 דקות
לחו"ל
50gb
44.90 לחודש למנוי
בצירוף 2 מנויים 
 50gb אני רוצה להתחדש
כולל דקות
ו -SMS
הגנת
סייבר
שירות
גיבוי בענן
מחיר למנוי בודד 49.9 ₪ לחודש בלבד
למידע נוסף

אנחנו עונים גם בדיגיטל ומהר

בכפוף לתנאי התוכניות. דקות ו  SMS - עד 3000 דקות שיחה אל מנויים בישראל ועד 3000 הודעות  SMS אל מנויים סלולאריים בישראל בשימוש אישי סביר והוגן כמפורט בהסכם.
תעריף דקת שיחה/הודעת  SMS  מעבר למכסה הכלולה- 19 אג'.

בתוכניות - New Pelephone 50GB DIGITAL  במעבר לתכנית של לקוח קיים (כולל ממותגי המשנה) קיים תשלום חד פעמי למנוי 29.9₪.
בתכנית 50GB  תשלום חודשי קבוע עבור שני מנויים 89.8 ₪. בתכנית 100GB+- השירותים הכלולים יינתנו במכשירים תומכים ובכפוף לתנאי כל שירות. 

הטבת 500 דקות לחו"ל- אל יעדים ניידים במדינות נבחרות (בארה"ב וקנדה גם נייחים), למשך עד 36 חודשים ובחיוג באמצעות 014 בזק בינלאומי.

הרשת המהירה – בדיקה מיוני 2018 שנערכה במגוון יישובים, בהשוואה לרשתות סלולריות בדור 4 באזורי כיסוי רשת דור 4. 
מהירות גלישה 4X4- במכשירים תומכים, באזורי פריסה המתעדכנים ובכפוף לתנאי השירות. הרשת הבטוחה בישראל- בשירות פלאפון CYBER  הניתן ללקוחות פלאפון, במכשירים תומכים ובכפוף לתנאיו. 

שירות pelephone cyber basic בגלישה סלולרית ניתן ללקוחות פלאפון ללא תשלום ובתכניות הנ"ל. שירות pelephone cyber Total לגלישה בWIFI ופרמטרים נוספים וכן חבילת  pelephone cyber Total premium - ניתנים בתשלום חודשי קבוע וע"פ תנאיהם. שירות גיבוי בענן ניתן במכשירים תומכים ובכפוף לתנאיו.
פלאפון רשאית לשנות את תנאי התוכנית מעת לעת או לסיימה
 חוברת תנאי התקשרות
 
פלאפון נערכת להשקת "Pelephone smart data" , ומחויבת לשמירה על פרטיותך. לפרטים