לראש הדף
כפתור נגישות לתמיכה בתוכנות הקראה
שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

לקוחות פלאפון,
מתחדשים עם מסלול באתר
בלי דמי מעבר

פלאפון סייבר הרשת הבטוחה בישראל
הרשת המהירה בישראל
100gb
59.90 לחודש בלבד
 
 100gb אני רוצה להתחדש
כולל דקות
ו -SMS
הגנת
סייבר
שירות
גיבוי בענן
100gb
69.90 לחודש למנוי
 
 +100gb אני רוצה להתחדש
Musix
שיר
בהמתנה
הגנת
Cyber Total
דקות
ו -SMS
שירות
גיבוי בענן
500 דקות
לחו"ל
50gb
49.90 לחודש למנוי
 
 50gb אני רוצה להתחדש
כולל דקות
ו -SMS
הגנת
סייבר
שירות
גיבוי בענן
44.9 ₪ לשני מנויים ומעלה
למידע נוסף

אנחנו עונים גם בדיגיטל ומהר

בכפוף לתנאי התוכניות. דקות ו  SMS - עד 3000 דקות שיחה אל מנויים בישראל ועד 3000 הודעות  SMS אל מנויים סלולאריים בישראל בשימוש אישי סביר והוגן כמפורט בהסכם.
תעריף דקת שיחה/הודעת  SMS  מעבר למכסה הכלולה- 19 אג'.

הטבת 500 דקות לחו"ל- אל יעדים ניידים במדינות נבחרות (בארה"ב וקנדה גם נייחים), למשך עד 36 חודשים ובחיוג באמצעות 014 בזק בינלאומי.

הרשת המהירה – בדיקה מיוני 2018 שנערכה במגוון יישובים, בהשוואה לרשתות סלולריות בדור 4 באזורי כיסוי רשת דור 4. 
מהירות גלישה 4X4- במכשירים תומכים, באזורי פריסה המתעדכנים ובכפוף לתנאי השירות. הרשת הבטוחה בישראל- בשירות פלאפון CYBER  הניתן ללקוחות פלאפון, במכשירים תומכים ובכפוף לתנאיו. 

שירות pelephone cyber basic בגלישה סלולרית ניתן ללקוחות פלאפון ללא תשלום ובתכניות הנ"ל. שירות pelephone cyber Total לגלישה בWIFI ופרמטרים נוספים וכן חבילת  pelephone cyber Total premium - ניתנים בתשלום חודשי קבוע וע"פ תנאיהם. שירות גיבוי בענן ניתן במכשירים תומכים ובכפוף לתנאיו.
פלאפון רשאית לשנות את תנאי התוכנית מעת לעת או לסיימה
 חוברת תנאי התקשרות
 
פלאפון נערכת להשקת "Pelephone smart data" , ומחויבת לשמירה על פרטיותך. לפרטים