נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש


 

מדיניות פרטיות פלאפון:

עדכון אחרון- אוגוסט 2023
 
חברת פלאפון תקשורת בע"מ ("פלאפון" או "החברה"), מכבדת את פרטיות הלקוחות ו/או המשתמשים בשירותיה (להלן: "המשתמש/ת" או "המשתמשים") ועושה מאמצים כדי להתייחס בכבוד לפרטיותם.
מדיניות פרטיות זו, מספקת מידע ביחס לאופן בו פלאפון אוספת, משתמשת, מעבדת ומשתפת את מידע המשתמשים באתר "פלאפון" ("האתר") ובשירותים משירותי פלאפון. וזאת, לרבות שירותים נלווים המסופקים על-ידה באמצעים מקוונים/דיגיטליים/סלולריים ואחרים, ולרבות תוך גלישה באתר ("השירותים") ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר (הזמינים בתחתית מסמך זה) והמהווים הסכם מחייב בין המשתמש לפלאפון. מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד. הוראות מדיניות הפרטיות חלות על כל משתמש הנכנס לאתר, העושה או המנסה לעשות שימוש בו ו/או בשירותים. על ידי כניסה לאתר ו/או שימוש בו, הנך מסכים להיות כפוף להוראות מדיניות פרטיות זו. ככל שאינך מסכים להוראות אלו, עליך לא להיכנס או להשתמש באתר ובשירותים.
פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת ובהתאם לצורך, את הוראות מדיניות פרטיות זו. שינויים אלה יהיו תקפים מרגע פרסום מדיניות הפרטיות. שימושך באתר ו/או בשירותים לאחר ביצוע שינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו ועל כן אנו ממליצים לך לעיין במדיניות זו מעת לעת. 
 
סוג המידע הנאסף אודות המשתמש
החברה אוספת שני סוגים של מידע מהמשתמשים:
1. מידע שאינו אישי - הסוג הראשון של המידע הוא מידע הנאסף באמצעות השימוש באתר ו/או בשירותים ושאינו מאפשר בהכרח זיהוי המשתמש ממנו נאסף המידע.
2. מידע אישי - סוג המידע השני שנאסף על ידי פלאפון הינו מידע אישי שמאפשר או עשוי לאפשר זיהוי אינדיבידואלי של המשתמש. תשומת ליבך, כי ייתכן שחלק מהשימושים ו/או שירותים המוצעים ו/או נגישים במסגרת השירותים טעונים או יהיו טעונים הרשמה וייתכן כי בלי למסור נתונים אשר יהיו דרושים לצורך מתן שירות מסוים, לא תוכל/י להירשם לשירות הרלוונטי. ביחס לחלק מהשירותים וכחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה והשימוש בהם, ייתכן כי פלאפון תידרש לאמת את זהותך בהתאם למידע שנמסר על-ידך. עם רישומך לשירות המוצע באמצעות מסירת פרטיך בחלוניות או בטפסים המיועדים לכך, ייתכן כי פרטי הרישום שלך יזוהו אגב כך עם פרטי השימוש שלך כפי שמעודכנים בשירותים שונים הניתנים על ידי החברה. מקום בו יאומתו פרטיך מולך, ייעשה בהם שימוש בהתאם לתנאי מדיניות זו.
להלן פירוט של  המידע שרשאית פלאפון לאסוף לצד השימושים המותרים במידע זה:
 
סוג המידע:
מידע טכני המועבר ממכשירי המשתמש ומזהים דיגיטליים
o סוג המכשיר בו עושה שימוש המשתמש ומספרו הסידורי.
o פרטי ספק האינטרנט;
o כתובת IP;
o הגדרות המכשיר וסוג מערכת הפעלה.
o מידע שמתקבל מקבצי cookie כמפורט בהמשך המסמך ובמדיניות ה-Cookies.
 
מידע המאפיין שימוש באתר ובשירותים
o זמני גלישה באתר, היקף, משך ותדירות השימוש בו;
o היקף ואופי התכנים הנצפים באתר;
o שירותים, מוצרים, כתבות, תמונות וסרטונים שנצפו או אשר בהם הביע המשתמש עניין;
o מוצרים/שירותים שנרכשו על ידי המשתמש;
o מידע על רישום לשירותים אחרים דרך האתר ו/או מכשיר הקצה ושימוש בהם באמצעות מכשיר המשתמש.
 
תשלום ומידע פיננסי
o פרטי אמצעי תשלום;
o פרטי רכישות שבוצעו;
o סיסמאות ואישורים של הלקוח (לרבות שאלות ותשובות האבטחה שבחשבון המשתמש);
o פרטי בנק ככל שנמסרים (למשל בעת פתיחת חשבון פלאפון).
 
מידע אישי
o שם, כתובת, מס' טלפון, תאריך לידה, מגדר, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
o מידע המצוי בקובץ קורות החיים המועלה לאתר בעת הגשת מועמדות לעבודה בפלאפון.
o פרטי פרופיל הפייסבוק של משתמשים אשר פנו אל פלאפון באמצעות ההפניה לאתר פייסבוק, בהתאם למדיניות הפרטיות של פייסבוק בעת השימוש.
o מיקום המשתמש באמצעות GPS ו/או באמצעות הרשת הסלולרית ו/או באמצעות כתובת IP.
O תיעוד כניסות וביצוע פעולות באתר באמצעות כתובת IP.
 
מטרת האיסוף והשימוש במידע:
יצירת נתונים מצטברים ואנונימיים:
o ניהול ארגוני הכולל שימוש בנתונים למחקר וניתוחם כדי ליצור תובנות לשיפור ביצועים;
o הרצת סקרי שוק על המוצרים והסקת מסקנות מהתוצאות.
o אספקת נתונים סטטיסטים ו/או אגרגטיביים לארגונים אחרים.
 
הבנת המשתמש ואספקת השירותים:
o בדיקת רשת פלאפון (לרבות ניהול התנועה ברשת).
o לצורך חיוב מתאים בגין שירותים/מוצרים שנרכשו על ידי המשתמש.
o פיתוח מוצרים ושירותים, אספקת שירות טוב ומותאם יותר למשתמש.
o אפשרות ליצירת פרופיל אישי אודות הלקוח כדי להבין העדפותיו טוב יותר.
o עדכון המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי פלאפון ו/או צדדים שלישיים בין מטעמה ובין שלא.
o ביצוע פרסום ממוקד על בסיס שימוש ב"עוגיות" (Cookies) באתרים השייכים לפלאפון או לארגונים אחרים ושילוב הנתונים שנאספו עם נתונים אחרים. שימוש נוסף בCookies-  יעשה בהתאם לצרכים משתנים, ובין היתר לשם שמירה על תפקוד תקין של האתר ותפעולו השוטף, אבטחת המידע של המשתמשים באתר, ביצוע ניתוח של התנהגויות המשתמשים לצורך התאמת האתר אישית אליהם וכו'. באפשרות המשתמש לחסום אפשרות זו על ידי שינוי הגדרות ה- Cookies וכן על ידי שינוי הגדרות החשבון האישי/יצירת קשר עם פלאפון. בנושא זה ניתנת הבהרה למשתמש כי ככל שיבחר לחסום את השימוש ב-Cookies, לא ייחסם פרסום המודעות, אלא שאלו לא יהיו מותאמות לתחומי העניין של המשתמש, והכל כמפורט מטה במדיניות ה- Cookies.
o איסוף ושילוב המידע לצורך פיקוח על השימוש במוצרים ובשירותים, על מנת לסייע לשפר את איכות המוצרים והשירותים.
o עיבוד הזמנות שביצע המשתמש ושירותים שרכש המשתמש לצורך אספקת המוצר/השירות הרלוונטי;
o יצירת קשר אם פרטי החיוב שסופקו לפלאפון עומדים לפוג;
o מתן מענה למשתמש על שאלות המשתמש;
o יצירת קשר בנוגע למידע עדכני אודות מוצרים/שירותים שהמשתמש עשה בהם שימוש;
עמידה בדרישות החוק וחובות רגולטוריות
שיפור השירות של החברה ושיווק:
o אספקת שירותים המצריכים מידע אודות מיקום;
o מתן שירותי נדידה;
o התאמה אישית של מוצרים ושירותים שעשויים לעניין את המשתמש;
o יצירת קשר עם המשתמש על מנת לעדכן אותו על מוצרים או שירותים ואף מחקרי שוק בהם יוכל להשתתף;
o פנייה אל המשתמש באמצעות דיוור ישיר, בהתאם להוראות הדין.
שירותים הדורשים רישום לאתר יחייבו את המשתמש להזדהות ולקבוע סיסמא אישית ושם משתמש אישיים לאתר, וכן יידרשו אימות פרטים באמצעות קוד חד ערכי שיישלח למכשיר המשתמש ו/או באמצעים נוספים בעת הרישום והן בעת ביצוע כניסה (Login) מעת לעת, הכל לפי שקול דעתה הבלעדי של פלאפון ובהתאם לנוהלי האבטחה שלה ו/או ככל שיעלה חשש לשימוש לרעה ו/או הונאה. פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה ו/או לדרוש פרטי אימות וזיהוי נוספים ככל שיאותר חשש כאמור.
בהירשמו לאתר, מצהיר המשתמש כי הינו בעל המנוי בפלאפון ו/או מורשה במפורש מטעם בעל המנוי לגשת לנתונים ולמידע אישי תחת המנוי, ולרבות לגשת לאזור ניהול מידע אישי, לעיין במצב חשבון, אחזור חשבוניות ותשלומים, תפעול חשבון וקווים תחת החשבון/מנוי ולרבות ביצוע פעולות, שינוי חבילות ועדכון פרטים אישיים בקשר עם קווים וכרטיסים תחת המנוי וכיו"ב. המשתמש אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לפלאפון באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה ו/או על כל הפרת סודיות אחרת .המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש שלו ובסיסמה האישית. לפיכך אנו ממליצים למשתמש שלא למסור את הסיסמה האישית, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות של המשתמש לכל לצד שלישי אחר כלשהו.
תשומת ליבך כי כל פעילות במסגרת החשבון באתר, לאחר ביצוע הזדהות ו/או כניסה (Login), לרבות אופן השימוש בשירותים האישיים, אפיוני הגלישה באזורים האישיים ו/או בשירותים המוצעים בהם, ביצוע פעולות וחשיפה לתכנים – מנוטרת בידי פלאפון ומתועדת, לצורכי אבטחה, שמירה על פרטיותך, מניעת הונאות ו/או מניעת ביצוע פעולות שלא בשמך או עבורך, וכן לשם ייעול שירות הלקוחות מולך, זיהוי ואימות פרטים, ואספקת מידע ושירותים הרלבנטיים לצרכייך ובכל אמצעי בו ניתן השירות (מוקד שירות לקוחות, מרכז שירות וכו').
מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש/ת כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליכי רישום שונים עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים או פונקציות מסוימות, לרבות באתר או דרכו. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שיימסר ו/או יעודכן על ידו במסגרת השירותים, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי תבוצע הרשמה ו/או יימסר המידע בשמו ועבורו עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש.
 
שימוש האתר במזהים דיגיטליים
לצורך איסוף חלק מהמידע המפורט לעיל, לרבות תפעול שוטף ותקין של האתר והשירותים, אימות פרטים, התאמת השירותים להעדפות המשתמש ועוד, עושה פלאפון שימוש בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, ביניהן גם Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו "עוגיות" או "Cookies"). ככלל, עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ואשר אוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך שהייה בהם, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. העוגיות באתר ברובן הן מטעם החברה בלבד (First party cookie), אולם חלקן עשויות להיות מטעם צד ג' ((Third party cookie, כלומר, כאלו שנשלטות ומועברות אל דומיין/מחשב אחר שלא של החברה, המתופעל על ידי צד שלישי. להרחבה, תוכל לעיין במדיניות ה- Cookies הזמינה באתר. 
שימושך בשירות המקוון (באתר או בפלטפורמה אחרת או אחר) מעיד על הסכמתך להתקנת ה- Cookies, ככל שלא מחקת/חסמת אותם, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל בין אם בידי פלאפון ובין אם בידי צדדים שלישיים.
תוכל למחוק את העוגיות בכל רגע אם אינך רוצה לקבל עוגיות, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן ו/או ראה כיצד ניתן להסיר את עצמך כמפורט במדיניות ה- Cookies. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק משירותי החברה ותכונות האתר. 
 
שיתוף מידע עם צדדים שלישיים
ככלל, פלאפון נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את משתמשי האתר בשמם ו/או בפרטי זהותם, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
• על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו, ולמי שהוסמך על ידך לשם כך.
• מקום בו העברת המידע מתבקשת לצורך פעילותה אל מול גוף שבשיתוף פעולה עסקי עם פלאפון, בתוך אותה קבוצת חברות, ותוך שמירה על סודיות המידע ואבטחתו במסגרת זו.
• במקרה בו נדרשת העברת פרטיך לספקי תוכן או שירותים על מנת להשלים בקשה או פניה שלך.
• במקרה בו הפרת את תנאי התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון ו/או בניגוד לכל דין. 
• בשל צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק המורה לפלאפון למסור את המידע לצדדים שלישיים, ו/או לשם מניעת ביצוע עבירה.
• בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך לבין פלאפון ו/או מטעמך לבין פלאפון ו/או מי מטעמה.
• במקרה בו תסבור פלאפון כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של אנשים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי פלאפון ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של פלאפון.
• במקרה בו העבירה ו/או המחתה פלאפון לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.
• העברה לצדדים שלישיים כחלק מפעילות העוגיות המופעלות באתר. להרחבה תוכל לעיין במדיניות ה- Cookies הזמינה באתר.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של פלאפון להעביר לצדדים שלישים מידע אנונימי ו/או אגרגטיבי שאינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את הגולש/ת בשמה ו/או בפרטי זהותה באופן ישיר או באופן סביר, לרבות הפיכת מידע אישי (אם ישנו) לאנונימי לצורך מחקר וסטטיסטיקה ולמען המטרות המנויות לעיל.
 
פרסומות או קישורים באתר
באתר עשויים להיכלל פרסומות ו/או קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע"י פלאפון (להלן יחד "קישורים"). הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותך ולידיעתך. קישורים אלו אינם בשליטתה של פלאפון והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים דרכם. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של פלאפון לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. פלאפון אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.
 
שליחת הודעות ופנייה בדיוור ישיר
פלאפון עשויה לשלוח אל משתמשי האתר הודעות תפעוליות, שיווקיות, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל או באמצעות מסרונים, לרבות בדרך של דיוור ישיר. מלבד זאת, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות והסכמתך לכך, פלאפון תהיה רשאית  לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, בהתאם לדין. 
אם תרצה להסיר את עצמך מקבלת דיוור ישיר או דיוור פרסומי, ניתן לעשות כן בפניה ישירה ל Contact@pelephone.co.il  עם ציון פרטיך ופרטי הבקשה (בשורת הנושא) או בהתאם להוראות ההסרה שיופיעו בהודעת דיוור ישיר או בהודעה הפרסומית.
 
שילוב המידע
כחלק ממדיניותה, שואפת פלאפון להמשיך ולשפר את ביצועי האתר והשירותים, ולכן, עשויה פלאפון לשלב את המידע שנאסף כאמור לעיל, עם מידע זמין לציבור ומידע שמקבלת מקבלים מחברות שהנן שותפות עסקיות של החברה. על ידי שילוב של המידע כאמור, ביכולתנו לשפר את חווית הגלישה שלך באתר תוך הצגת מוצרים רלוונטיים יותר ומבצעים אשר סבורה פלאפון שיעניינו את המשתמש, כמו גם לצורך תקשורת טובה יותר עימו. ככל שתשלב החברה מידע אישי עם מידע שאינו אישי, המידע המשולב יטופל כמידע אישי כל זמן שהוא ממשיך להיות משולב. 
 
תכנים שנוצרים על ידי המשתמש
מונח זה מתייחס למגוון רחב של תכנים המיוצרים על ידך ועל ידי משתמשים אחרים בפלטפורמה, בניגוד לתוכן שנוצר על ידי פלאפון ו/או מי מטעמה. מידע זה יכול לכלול, בין היתר, תמונות, הערות, טקסטים, סמלים, קישורים, דעות שסופקו על ידך ועל ידי משתמשים אחרים של האתר והשירותים. על ידי מתן או העלאה של תכנים אלו, אתה מעניק לנו הרשאה להשתמש, לאחסן ולעבד תוכן כאמור, כולל כל אחד מהנתונים האישיים שלך הכלולים בו אם בכלל (למשל, הערות, תעריפים וכו '). עליך להיות מודע לכך שכל תוכן שתעלה, כולל כל תמונה או נתונים אישיים של צדדים שלישיים הכלולים תכנים אלה כפופים להגנה על נתונים, לקניין רוחני ולדין החל ואתה אחראי באופן מלא לעמידה בחוקים אלה תקנות. המשתמש מאשר כי פלאפון עשויה (אך לאט חייבת) לפקח על תכנים אלה ורשאית להסיר כל חלק מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי. מידע זה נשמר על שרתי פלאפון או צדדים שלישיים מטעמה ואולם הנך רשאי לבקש בכל עת לפנות לפלאפון ולבקש מחיקתו ופלאפון תעשה מאמצים כדי למחוק אותו בהקדם האפשרי. 
 
משך זמן שמירת המידע שנאסף
פלאפון מכבדת את פרטיות משתמשיה ואת שליטתם במידע האישי שלהם ועל כן רשאי המשתמש בכל עת, לשנות, לעדכן או להסיר את המידע האישי שלו  על ידי פנייה אלינו בכתובת Contact@pelephone.co.il ככל שלא יעשה כן המשתמש, תשמור החברה את המידע הנאסף כל זמן שיידרש באופן סביר על מנת לספק את השירותים.   
 
אבטחת מידע 
החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועומדת בדרישות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ושרתי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. 
ככל שאתה מאמין שהמידע שלך טופל שלא בהתאם למדיניות שלנו, אנא פנה אלינו ישירות בכתובת Contact@pelephone.co.il.
 
יצירת קשר 
במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לפנות אלינו בכתובת Contact@pelephone.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.
 
 
 
 


תנאי השימוש אתר פלאפון:

עדכון אחרון- יוני 2019
 
תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש"), מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין פלאפון תקשורת בע"מ ("אנחנו" או "פלאפון") ובינך, משתמש באתר פלאפון המופעל על ידי פלאפון ו/או מי מטעמה ("האתר") והמכיל בין היתר משחקים, שירותים ומוצרים שונים (אשר יקראו ביחד להלן: "השירותים"). האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. 
 
עם כניסתך לאתר ו/או שימוש בו ו/או באיזה משירותים, הנך מצהיר ומאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש, את מדיניות הפרטיות הזמינה בראש עמוד זה (אשר יקראו ביחד להלן: "התנאים") וכי הנך מסכים להיות מחויב ולעמוד באופן מלא בתנאים, כמו גם לציית לכל החוקים והתקנות החלים על השימוש באתר ובשירותים. 
 
אם אינך מסכים לתנאים, עליך להפסיק לצאת מהאתר ולהפסיק להשתמש בשירותים לאלתר.
 
פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים ואת תכני האתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, על כן אנו ממליצים למשתמש להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאים מעת לעת. המשך שימוש באתר ובשירותים לאחר השינויים האמורים, מהווים את הסכמת המשתמש להיות כפוף לשינויים ללא כל הגבלה או הסתייגות. 
 
כל זמן בו ימשיך המשתמש למלא אחר ההוראות המפורטות להלן, יוכל ליהנות מאספקה ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שידור ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או ביצוע פעולות בטקסטים, גרפיקה, צלמיות, תמונות, צילומים, וידאו, קול, צלילים, צילצולים, משחקים, ומנגינות הכלולים בשירותים, ובכל שילוב ביניהם.
 
השימוש בשירותים, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאים. אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים. אם תתבקש לאשר תנאים אלה באופן פוזיטיבי בעת רישום כלשהו שתבצע באתר או בכל אופן אחר, תנאים אלה יהיו בתוקף לכל דבר ועניין הקשור לגלישתך כגולש מזדמן באתר ואין בקשת האישור המאוחר יותר תגרע מתחולתם.
למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמת פלאפון מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירותים.
 
תוכן ומידע באתר וזמינותו
האתר, התוכן והשירותים הינם לשימוש המשתמשים כמות שהם "AS IS"-. פלאפון אינה מבטיחה כי האתר, התוכן ושירותי החברה לא יופרעו, יינתן כסדרם או בלא  הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית  למחשבי פלאפון, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או  בקווי התקשורת לאתר, אצל פלאפון או מי מספקיה. פלאפון אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו של כל מידע או נתון הנמצא ו/או שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים והמשתמש פוטר בזאת את פלאפון מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה או בקשר להסתמכות או שימוש במידע או איזה חלק ממנו. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או באתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות האתר. כמו כן, כל התמונות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.
 
כל שימוש במידע ו/או בכל חלק ממנו טעון בדיקת אימות, וההחלטה בעניין הינה של המשתמש ונעשית על אחריותו בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת כלשהי. לפיכך, המשתמש מוותר מראש על כל טענה או דרישה כלפי פלאפון בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע.
 
מודעות הדרושים באתר, ככל וישנן, כוללות מידע כללי בלבד בדבר המשרות המוצעות מעת לעת בפלאפון, ואין בהן כדי להביא לקבלתו של מי מהפונים לעבודה או לשנות מהליך המיון הנעשה בפלאפון. המודעות מופנות לשני המינים,  וזאת אף אם לא צוין בהן מפורשות.
 
פלאפון רשאית להתיר או לאסור את הגלישה ו/או השימוש באתר בכל זמן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 
 
שירותים באתר או דרכו
על השירותים חלים התנאים כהגדרתם לעיל ובנוסף, תנאי השימוש הספציפיים לכל שירות (להלן "התנאים הספציפיים"), אם ישנם כאלה (כגון במסגרת IVR של השירות או דף השירות שבאתר). התנאים והתנאים הספציפיים מהווים הסכם בין פלאפון לבין המשתמש ביחס לכל שירות ושירות. פלאפון לא תהיה אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת התנאים הנ"ל על ידי משתמש אחר, ובמקרה כזה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כלפי פלאפון. במקרה של סתירה בלתי ניתנת לישוב בין הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראה מהוראות התנאים הספציפיים של שירות מסוים, תגבר ביחס לאותו שירות ההוראה שבתנאים הספציפיים לו.
 
חברת פלאפון מסיבה את תשומת ליבך במפורש לכך שחלק מן השירותים הינם בתשלום כמפורט בדף "תעריפי השירות" ו/או בתנאים הספציפיים, ובכלל זה חיוב בגין שימוש בשירותים, העברת נתונים, חבילות גלישה, חבילות עדכונים, תמונות וכו'. החיוב בגין השימוש בשירותים כאמור יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון שברשותך.
 
המשתמש אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו בשירות, אם קיימת, וכן על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו ו/או במאגר הנתונים האישי שלו / המוקצה לו על ידי פלאפון במסגרת השירות (לדוגמא: מאגר בו המשתמש מציב מספרי טלפון, תמונות וכו') (להלן: "מאגר נתונים לשימוש אישי"), בין אם נעשו בהרשאת המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. שהמשתמש מתחייב לדווח מיידית לפלאפון על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו ו/או במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו, על מנת שפלאפון תוכל לנקוט בצעדים על מנת להפסיק שימוש כאמור.
 
כל משתמש בשירות הינו האחראי הבלעדי לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידו, לרבות נתונים שתשלב במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו, ולתוצאות שינבעו מאלה.
 
המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותים למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר שיכול להתפרש כבלתי חוקי, טורדני, שקרי, עוין, מזיק, מאיים, גס או מעורר התנגדות. כמו כן, מתחיית המשתמש שלא להשתמש בשירותים ו/או במידע למטרות מסחריות אלא לאחר ובכפוף לקבלת אישור פלאפון מראש ובכתב (האמור איננו חל על שימוש בשירותים בין עובדי גוף כלשהו לבין עצמם).
 
לגבי שירותים מבוססי מיקום: ידוע למשתמש כי לצורך הפעלת שירותים אלה נעשה שימוש במיקומו הגיאוגרפי (מיקום מכשיר הפלאפון), וזאת בהתאם למאפייני כל שירות. ההצטרפות מהווה הסכמה למסירת המיקום לצדדים שלישיים, וזאת במסגרת תפעול ומתן השירות. לדוגמא, במסגרת שירותFRIENDZ   נמסר מיקום המשתמש לחברי הקהילה אשר אושרו / נתבקשו על ידו. כמו כן, המשתמש נותנת הסכמתה לכך שפלאפון תאפשר לגורמים מטעמה (כגון גורם המתפעל את השירות) לעשות שימוש במידע הנוגע למיקומו לצורך אספקת השירות.
 
לגבי שירותים הכוללים שימוש ביצירות מוזיקליות (טרוטונים, רינגטונים, פןטונים וידיאו קליפ, קליפטונים וכיוב'): ניתנת למשתמש רשות לשימוש ביצירות מוזיקליות באופן אישי ופרטי בלבד. אין לעשות שימוש ביצירות מוזיקליות לכל מטרה אחרת ואין להעתיק, להשכיר, לבצע בפומבי, לשדר או להפיץ אותן ללא רשות מבעל הזכויות. זכויות היוצרים ביצירות מרפרטואר אקו"ם שייכות לאקו"ם בע"מ (אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל) ו/או מיוצגות על ידה. קצב ההורדה של שירים מן האתר לטלפון הסלולארי הינו שווה או פחות מ- KBpS128. המשתמש לא ימכור, ישדר, יעביר, ישמיע, יעתיק, יקליט, ישכיר, ישאיל, יבצע בפומבי,  ו/או יטביע את היצירות המוזיקליות הכלולות בשירותים, בין לבד ובין כחלק ובמסגרת תכנים אחרים המסופקים על-ידי פלאפון, ללא אישור מראש ובכתב של בעל הזכויות, אלא לצורך שימושו הפרטי והלא מסחרי.
 
לתנאי שימוש בשירות הצ'אט לחץ כאן
 
הגבלות שימוש באתר ורישיון שימוש
נוסף ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי פלאפון, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:
לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
העתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
הציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על משתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 
פלאפון מעניקה בזאת למשתמש, בכפוף לתנאים ובכפוף להתניות של תנאי השימוש, רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול להשתמש באתר ובשירותים ושומרת לעצמה ולצדדים שלישיים מורשים של פלאפון כל זכות או בעלות על האתר, התכנים הכלולים בו והשירותים למעט האמור במפורש בתנאי השימוש. 
 
שיפוי 
המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את פלאפון, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת איזה מהשירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי פלאפון על פי כל דין. 
 
אחריות
פלאפון לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, פלאפון לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, לרבות פיצוי אקראי או באופן מיוחד, ולרבות פיצוי בגין אבדן רווחים, הנגרם כתוצאה מהמידע ו/או משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותים או בכל הקשור בהם, לרבות העלמות או אי יכולת לאחסן הודעות דואר אלקטרוני, מחיקה או אבדן של נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של המשתמש, וכיו"ב.
פלאפון לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל שיפגעו בקבלת המידע ו/או השירותים לרבות הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ברשת התקשורת הסלולארית של פלאפון, ולרבות במקרה של אי יכולת לטעון נתונים מהאתר ישירות אל מכשיר הפלאפון (הטענת מכשיר הפלאפון ("AIR ON 
פלאפון לא שולטת, לא מפקחת ולא תישא באחריות בכל דרך שהיא לתכנים שבבעלותם של צדדים שלישיים הכלולים בשירותים, ובכלל זה למידת מהימנותם ודיוקם. פרסום התכנים במסגרת השירותים לא יתפרש כהצעה, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של פלאפון לתכנים אלה. פלאפון אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות או תקלות ו/או יהיו  חסינים מפני גישה לא חוקית, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, או היעדר כיסוי וכשלים של הרשת הסלולארית, ופלאפון לא  תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו לך עקב כך.
 
מובהר כי אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע, אלא באים הם להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת פלאפון על פי כל הסכם אחר הקיים בין המשתמש ו/או הלקוח לבין פלאפון (לרבות על פי הסכם למתן שירותי רדיו טלפון), ו/או הקיים על פי כל דין.
 
ידוע למשתמש כי במהלך רישומו לקבלת שירות ו/או הזנת פרטיו ופרטי השירות ו/או הזנת נתונים במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו, עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. פלאפון תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, המשתמש מסכים לכך שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי פלאפון בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.
 
המשתמש מתחייב לשמור גיבוי נוסף ונפרד (שלא במסגרת האתר או השירותים) של כל הנתונים המוצבים על ידו במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו. פלאפון משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר והנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של המשתמש. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה של פלאפון, חשיפת מידע, חשיפת נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של המשתמש, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. המשתמש מתחייבת שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי פלאפון ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי שלמשתמש אחרת, או לסייע בפעולות כאמור.
 
פלאפון תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.
 
המשתמש לא יעלה ו/או יזין לאתר תוכן כלשהו שהינו גזעני, מאיים, אלים או מעודד לביצוע עבירות, בלתי  מוסרי, מעליב, מטריד, שעלול לפגוע ברגשות הציבור, מזיק בכל דרך, המהווה לשון הרע, הפוגע בצנעת הפרט, שעלול להוות הפרה בדרך אחרת כלשהי של החוק ו/או שעלול לפגוע במשתמשים אחרים באתר.
 
כמו כן לא יעלה ו/או יזין המשתמש לאתר תוכן כלשהו הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.
 
כל מידע שיועלה ויועבר על ידך, ככל שיהיה, הינו באחריותך בלבד, ובהעלאתו הינך מתחייב כי אין ולא יהיה בו כדי להפר כל דין או לפגוע בכל אדם או צד שלישי כמפורט לעיל.
המשתמש יהא אחראי לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם לפלאפון, ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת איזו מן הוראות תקנון זה, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש ביישומים ו/או בתכנים שבאתר בדרך שאינה מותרת על פי תקנון זה או על פי כל דין. המשתמש תשפה את פלאפון בגין כל חיוב או תשלום שפלאפון תיאלץ לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
 
נוהל הודעה והסרה
אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים / מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/ הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מיידי לפלאפון בכתובת website@pelephone.co.il  וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עימך. פלאפון תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.
 
פרסומות או קישורים באתר
באתר עשויים להיכלל פרסומות ו/או קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע"י פלאפון (להלן יחד "קישורים"). הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותך ולידיעתך. קישורים אלו אינם בשליטתה של פלאפון והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים דרכם. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של פלאפון לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. פלאפון אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.
 
פלאפון רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. פלאפון אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי פלאפון (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמשת לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כנגד פלאפון בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי פלאפון ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

 
קניין רוחני, זכויות באתר ובתוכנו
סימן המסחר "פלאפון" הינו קניינה הבלעדי וסימן מסחר רשום של פלאפון. כל הסימנים האחרים שבאתר הם סימני מסחר קניינים של פלאפון ו/או בעליהם, לפי העניין. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן  בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים ויצירות מוזיקליות כמבואר להלן), הינן רכושם הבלעדי של פלאפון ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.
 
כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של פלאפון או של צד שלישי אשר פלאפון מורשה לעשות בהם שימוש בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור פלאפון לכך מראש ובכתב.
מבלי לגרוע מהאמור, השם "פלאפון", סימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין פלאפון, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של פלאפון ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה מפורשת בכתב מראש מפלאפון.

 
כללי
תקנון זה וכלל התנאים המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין פלאפון. פלאפון רשאית לסרב להעניק למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלקים מהם, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברותו של משתמש או את הרשאתו להשתמש בשירותים או בכל חלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה טענה כנגדה. המידע וכן השימוש בו ובשירותים, כפופים לתנאים המפורטים בהסכמים שבין המשתמש ו/או הלקוח לבין פלאפון (לרבות על פי ההסכם למתן שירותי רדיו טלפון) ותכנית התעריפים שבינך לבין פלאפון.פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים, התעריפים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירותים ותפעולם, לרבות סגירתם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פלאפון בגין ביצוע האמור.
 
הדין החל על השימוש באתר ובשירותים, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.
בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר.

 

אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי