נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.
 

תנאי שימוש באפליקציית פלאפון שלי


תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש"), מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין פלאפון תקשורת בע"מ ("אנחנו" או "פלאפון") ובינך, משתמש באפליקציית "פלאפון שלי" המופעלת על ידי פלאפון ו/או מי מטעמה ("האפליקציה") ו/או בשירותים (כהגדרתם להלן) ("המשתמש"). האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. 
 
עם הורדת האפליקציה, כניסה לאפליקציה ו/או שימוש בה ו/או באיזה משירותים, הנך מצהיר ומאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש שלנו ואת מדיניות הפרטיות הזמינה בלחיצה על לחצן "מדיניות הפרטיות" בראש עמוד זה (אשר יקראו ביחד להלן: "התנאים") וכי הנך מסכים להיות מחויב ולעמוד באופן מלא בתנאים, כמו גם לציית לכל החוקים והתקנות החלים על השימוש האפליקציה ובשירותים. 
 
אם אינך מסכים לתנאים, עליך להפסיק להשתמש באפליקציה ובשירותים לאלתר. 
 
פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, על כן אנו ממליצים למשתמש להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאים מעת לעת. המשך שימוש באפליקציה ובשירותים לאחר השינויים האמורים, מהווים את הסכמת המשתמש להיות כפוף לשינויים ללא כל הגבלה או הסתייגות. 
 
השירותים
האפליקציה מציעה למשתמשיה שירותים דיגיטליים שונים הכוללים: 
צפייה בפרטי מסלול של המנוי 
• צפייה במצב חשבון עדכני; 
• צפייה בניצול חבילות; 
• צפייה בחשבוניות;
• ביצוע מעבר מסלול, רכישת מכשירים והצטרפות לחבילות; 
• צ'אט עם נציגי שירות;
• תוכן ואפליקציות – קבלת מידע והצטרפות לשירותי תוכן האיכותיים של פלאפון.
לתשומת ליבך, במקרה של שימוש במכשירך כ"נקודה חמה" (נתב אלחוטי נייד), נתונים אלה יהיו גלויים לכלל המשתמשים במכשיר כנתב.
 
 
פרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת את סוגי הנתונים שנאספים בעת שימוש באפליקציה ובשירותים, האופן בו אנו עשויים להשתמש במידע זה, עם מי אנו חולקים את המידע והאמצעים בהם אנו נוקטים לצורך שמירה על אבטחת המידע. בעת גישה אל האתר ושימוש בשירותי פלאפון, אתה מסכים ומבין כי נשתמש במידע שלך כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו. 
 
עדכניות ואופן הצגת מידע באפליקציה 
מצב החשבון הינו העדכני ביותר למועד הצפייה ובהתאם למידע שהתקבל ו/או עובד במערכות פלאפון בלבד ואינו כולל נתונים שהתקבלו ו/או עובדו במערכות אחרות כגון מפעילים בחו"ל וכד'.
לתשומת ליבך, המידע מתעדכן אחת ליממה ואינו כולל התייחסות לשימושים אחרים מלבד המצוין לעיל. במקרה של אי התאמה בין הנתונים המוצגים לבין הנתונים המעודכנים במערכות פלאפון, יחולו הנתונים  המצויים במערכות פלאפון.
בחבילות הכוללות האטת קצב, מספר היחידות הכלולות המוצג לעיל, מתייחס לכמות היחידות הכלולות לפני האטת הקצב בחבילה.
בחבילות הכוללות תשלום חודשי קבוע מדורג לפי היקף שימוש (כגון חבילת "לא גלשת לא שילמת"), נתון היחידות הכלולות המוצג מתייחס למדרגה הגבוהה ביותר הכוללת את כמות היחידות הגבוהה ביותר.
הנתונים אינם מציגים שימושים שבוצעו ו/או נעשו מעבר לכלול בחבילה. שימושים אלה ניתנים לצפייה בעמוד "מצב חשבון".
ככל ולמנוי יותר מחבילה אחת בקטגוריה מסוימת, הנתונים לעיל משקפים חבילה אחת בכל קטגוריה בלבד. לצפייה בשאר החבילות היכנס לדף "מימוש חבילות" בתפריט "החשבון שלי".
 
שירותים מבוססי מיקום ויכולות מכשיר
ככל ונתת הסכמתך לכך על ידי הפעלת ההגדרות המתאימות במכשירך, הנך מאשר לפלאפון לנתח מידע ולספק לך שירותים המבוססים על נתוני מיקום, לרבות תדירות ומשך שהייה עם המכשיר במיקום או באזור גיאוגרפי מסוים, ו/או על יכולות נוספות של מכשירך (למשל, על בסיס GPS, חיישן הגובה, מרחק, מהירות וכיו"ב)  וכן לאסוף אודותיך נתונים על בסיס האמור לעיל באמצעות ולצורך אספקת שירותי פלאפון המתבקשים אודותיך (להלן יחד "מידע מבוסס מיקום"). 
השימוש במידע מבוסס מיקום ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של פלאפון, הנגישה לעיון בלחיצה על לחצן "מדיניות פרטיות" בראש עמוד זה ומתעדכנת מעת לעת. אנא עיין במדיניות בלחיצה על החלונית הרלוונטית בראש עמוד זה. השימוש האמור יבוצע לצורך ייעול ושיפור השירותים שפלאפון מעניקה לך במסגרת התקשרותך עימה וצריכת שירותיה הסלולאריים ו/או אינטרנטיים ו/או שירותים אחרים עליהם אתה מנוי ובהתאם לתנאי התכני/ות להן אתה מנוי. כן, ייעשה שימוש ועיבוד מידע כאמור לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים והכל כמפורט במדיניות הפרטיות. 
באפשרותך לשנות הגדרות מכשירך ו/או הרשאות האפליקציה בכל עת על מנת להגביל או לחסום איסוף מידע מסוג מסוים או בכלל או שימושים אחרים במידע הנאסף באמצעות המכשיר והחיישנים השונים המותקנים בו. אם תבחר להגביל או לחסום שימושים אלו או גישה למידע מבוסס מיקום, ייתכן כי שירותים מסוימים באפליקציה הנדרשים לנתונים והרשאות מסוג זה לא יפעלו כשורה או בכלל. 
 
קבלת הודעות שיווקיות 
ידוע לך והנך מסכים ומאשר, ככל שהפעלת את הגדרות מכשירך בהתאם, לקבל התראות או הודעות על עדכונים או מידע שיווקי העשויים לכלול גם הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מפלאפון ו/או מי מטעמה או עבורה. 
כמו כן, בעצם הצטרפותך לשירות, הנך מאשר-
1. קבלת הודעות שירותיות או תפעוליות בדבר השירות בכל אמצעי ההתקשרות כמפורט לעיל.
2. קבלת הודעות שיווקיות ע"י פלאפון ו/או מי מטעמה (לרבות, באמצעות התראות, צלילים ותגי צלמיות) הנשלחים במסגרת אפליקציית השירות, אם אישרת קבלת עדכוני PUSH (אישור פרטני או כחלק מהגדרות המכשיר שלך). במידה וברצונך לבטל קבלת פרסומים כאמור, ביכולתך לעשות כן באמצעות הגדרות האפליקציה או בהגדרות המכשיר. לידיעתך, אי הסכמה לקבלת מידע שיווקי איננה חלה על הודעות שירותיות ותפעוליות כאמור בסעיף זה.
 
התקשרות למוקדי שירות טלפוניים של פלאפון
בעת התקשרות למוקדי שירות הלקוחות הטלפוני של פלאפון (או חלק מהם), יוצג על צג מכשירך תפריט ניתוב ויזואלי הכולל דף מקדים, באמצעותו תוכל לנווט בין אפשרויות השירות השונות שבמוקד. פלאפון רשאית להציג בנתב הוויזואלי סדר אפשרויות בחירה לפי החלטתה, ואף סדר השונה מתפריט הבחירה שבנתב הקולי (לגביו קיימות הנחיות על פי חוק הגנת הצרכן ורישיון פלאפון). 
כמו כן, בתפריט הניתוב הוויזואלי יוצגו בין השאר, מסרים שיווקיים ופרסומיים, גם אם אינך רשום לקבלת מידע שיווקי בפלאפון. 
באפשרותך להימנע בכל עת מהצגת התפריט הוויזואלי, על ידי כניסה להגדרות האפליקציה וביטול הצגת התפריט הוויזואלי. במקרה זה, בעת התקשרות למוקד השירות תושמענה לך אפשרויות הבחירה שעל פי תפריט המענה הקולי. כל עוד לא ביטלת את התפריט הוויזואלי, הנך מאשר כי התפריט הוויזואלי, אשר נבנה מתוך ראיית נוחות הצרכן המיטבית, מועדף ומתאים יותר לצרכיך על פני התפריט הקולי והשימוש בו.
 
הגבלות שימוש
האפליקציה והשירותים אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 16 ולכן אם גילך פחות מ-16 שנים אל תוריד את האפליקציה ואל תעשה שימוש בשירותים. אם גילך פחות מ-16 שנים ואתה משתמש באתר או בשירותים, הנך מאשר כי הוריך ו/או האפוטרופוס החוקי שלך הסכימו בשמך לתנאים. 
 
הנך מתחייב שלא לעשות באתר, בתוכן ובשירותים כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת. 
 
הנך מתחייב שלא להשתמש במערכת אוטומטית או להפעיל מערכת כזאת, לרבות "רובוטים", "עכבישים"  (spiders)  ו-offline readers  ששולחים לשרתי פלאפון מספר פניות רב יותר מאשר אדם היה מסוגל להפיק באותו פרק זמן תוך שימוש בדפדפן אינטרנט מקוון קונוונציונלי. 
 
פלאפון רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת משתמש לאפליקציה או לשירותים אם יפר תנאי מתנאי השימוש.  
 
קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים 
 
האפליקציה עשויה לכלול קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י פלאפון ("אתרי צדדים שלישיים"). פלאפון לא תשא באחריות לאתרי צדדים שלישיים לרבות לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר, עקיף, כספי או אחר שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרי צדדים שלישיים אלה או בשל מדיניות הפרטיות של אתרים אלה ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. 
 
פלאפון רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאפליקציה ו/או להוסיף קישורים נוספים. פלאפון אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי פלאפון (במדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמשת לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה כנגד פלאפון בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי פלאפון ו/או לתוכן של צד שלישי בין באתר פלאפון ובין באתרים אחרים וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 
קניין רוחני, זכויות באפליקציה ורישיון שימוש
סימן המסחר "פלאפון" הינו קניינה הבלעדי וסימן מסחר רשום של פלאפון. כל הסימנים האחרים שבאפליקציה הם סימני מסחר קניינים של פלאפון ו/או בעליהם, לפי העניין. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, האפליקציה ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באפליקציה (למעט תכנים של צדדים שלישיים ויצירות מוזיקליות כמבואר להלן), הינן רכושם הבלעדי של פלאפון ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.
כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האפליקציה מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתה ועיצובה של האפליקציה וכן כל עניין או פרט הקשורים בה, הם רכושה הבלעדי של פלאפון או של צד שלישי אשר פלאפון מורשה לעשות בהם שימוש בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור פלאפון לכך מראש ובכתב.
מבלי לגרוע מהאמור, השם "פלאפון", סימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין פלאפון, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באפליקציה, הינם קניינה הבלעדי של פלאפון ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה מפורשת בכתב מראש מפלאפון.
פלאפון מעניקה בזאת למשתמש, בכפוף לתנאים ובכפוף להתניות של תנאי השימוש, רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול להשתמש באפליקציה ובשירותים ושומרת לעצמה ולצדדים שלישיים מורשים של פלאפון כל זכות או בעלות על האפליקציה, התכנים הכלולים בה והשירותים למעט האמור במפורש בתנאי השימוש. 
 
שיפוי 
 
המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את פלאפון, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת איזה מהשירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי פלאפון על פי כל דין. 
 
כללי
זה וכלל התנאים המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין הגולשת לבין פלאפון.
פלאפון רשאית לסרב להעניק למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלקים מהם, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברותו או את הרשאתו להשתמש בשירותים או בכל חלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה טענה כנגדה.
המידע וכן השימוש בו ובשירותים, כפופים לתנאים המפורטים בהסכמים שבין הגולשת ו/או הלקוח לבין פלאפון (לרבות על פי ההסכם למתן שירותי רדיו טלפון) ותכנית התעריפים שבינך לבין פלאפון.
פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים, התעריפים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירותים ותפעולם, לרבות סגירתם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. לגולשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פלאפון בגין ביצוע האמור.
כל ויתור של פלאפון על זכות המגיעה לה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין, או הימנעותה של פלאפון ממימוש זכות, לא יחשבו כויתור, הימנעות או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם. 
 
הדין החל על השימוש באתר ובשירותים, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד. 
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי