נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

דוח שימושים של פלאפון, בזק נילאומי ו- yes

מהדו"ח המיוחד עולה: הישראלים יצאו מהבית בסגר השני הרבה יותר מהסגר הראשון, הרבו לצייץ בטוויטר, הסתערו על יוון וקרואטיה ועדיין המשיכו להיפגש בצורה וירטואלית בזום.

מערכת פלאפון | 28/10/20 | 14:33 | זמן קריאה: 2 דקות
 
אילן סיגל, סמנכ"ל השיווק של פלאפון, yes ובזק בינלאומי: "המחקר שערכנו בשלוש החברות מראה הבדלים התנהגותיים מרתקים בהרגלי החיים של הישראלים בין שני הסגרים. אם בסגר הראשון היינו יותר לחוצים, התעדכנו כל רגע בחדשות, הסתגרנו בבתים והקפדנו על ההנחיות בצורה הדוקה, בסגר השני, למרות מספר הנדבקים הגדול בהרבה לעומת הסגר הראשון, כבר בילינו הרבה יותר מחוץ לבית ופחות צפינו באקטואליה."
 
עיקרי הדו"ח
מסתובבים, מסתובבים - הישראלים יצאו הרבה יותר מהבית בסגר השני מול הסגר הראשון. העלייה בכמות הישראלים שהיו רק במקום אחד (ככל הנראה בבית) בסגר השני היא 63% מול 73% בסגר הראשון. 
הפקקים לא משקרים – בסגר השני חלה ירידה בכמות הנסיעות הכללית של 34% לעומת 51% בסגר הראשון. 
ראש השנה עם המשפחה הגרעינית – ירידה ממוצעת של 80% בנסיעות בינעירוניות בערב ראש השנה לעומת שנה שעברה. 
לונדון לא מחכה לי, אבל קרואטיה ויוון כן – עלייה משמעותית בטסים לחו"ל לקרואטיה, יוון, סרביה ובולגריה, לעומת הסגר הראשון בו כמעט לא יצאנו לחו"ל בכלל.
וזה סוף החדשות – מעלייה של 82% בצפייה בתוכניות אקטואליה בסגר הראשון לעלייה של 31% בלבד בצפייה בהן בסגר השני, בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה. 
לא רק טראמפ ועיתונאים – עלייה של 52% בשימוש בטוויטר, עם הרבה צייצנים חדשים. 
ממשיכים להיפגש בזום – עלייה אסטרונומית של 6,010% במספר המשתמשים בזום ועלייה של 10,288% במספר האירועים באפליקציה. 
 
הרחבה:
למרות מגבלת 1,000 המטרים, יצאנו הרבה יותר מהבית בסגר השני
מסתובבים הישראלים יצאו מהבית הרבה יותר בתקופת הסגר השני לעומת הסגר הראשון: אם במהלך הסגר הראשון הייתה עלייה של 73% מהישראלים ששהו רק במקום אחד במהלך כל היום (ככל הנראה בבית) לעומת ימי שגרה (ינואר-פברואר 2020), בסגר השני הייתה עלייה רק של 63% לעומת ימי שגרה. במהלך הסגר הראשון חלה ירידה של 29% מהישראלים ששהו בשני מקומות במהלך היום (למשל בית-עבודה) לעומת ימי שגרה  מול ירידה של 11% בלבד בסגר השני. כמות המסתובבים (שהו ביותר משני מקומות במהלך היום) ירדה ב-61% בסגר הראשון ורק ב-41% בסגר השני. 
נסיעות למרות מגבלת 1,000 המטרים, הישראלים בילו לא מעט בכבישים בסגר השני לעומת הסגר הראשון: בכמות הנסיעות הכללית חלה ירידה של 34% בסגר השני בהשוואה לימי שגרה מול ירידה של 51% בסגר הראשון. כשבודקים את אורך הנסיעות מקבלים תוצאות דומות:  בסגר השני חלה ירידה של 41% בנסיעות הבינוניות ארוכות (מעל 6 ק"מ) מול ירידה של 60%  בסגר הראשון. בנסיעות הקצרות של עד 2 ק"מ חלה ירידה של 19% בסגר השני מול 29% בסגר הראשון.
שימוש ב-Waze נתוני השימוש ב-Waze מחזקים גם הם את מגמת היציאה מהבית: בסגר הראשון חלה ירידה של 63% בשימוש בו מול ירידה של 56% בלבד בממוצע בסגר השני. 
 
בראש השנה, בראש השנה, יצאנו מקסימום לראות את השושנה בגינה...  לפחות רובנו
בראש השנה האחרון שחל בתקופת הסגר השני וחל עוצר ואיסור על עריכת ארוחות חג עם אנשים של משתייכים למשפחה הגרעינית שלנו, רוב הישראלים אכן היו בביתם עם המשפחה הגרעינית לעומת ראש השנה בשנה שעברה. על פי הנתונים חלה ירידה של 80% בממוצע בנסיעות הבינעירוניות (החל המשעה 14:00 בה החל הסגר) עם ירידה של 92% בנסיעות אשדוד-ירושלים, ירידה של 94% בנסיעות בני ברק-ירושלים, ירידה של 93% בנסיעות חיפה-תל אביב, ירידה של 93% בנסיעות ירושלים-תל אביב, ירידה של 95% בנסיעות תל אביב-חיפה וירידה של 94% בנסיעות תל אביב-ירושלים. 
 
לונדון לא מחכה לי, אבל קרואטיה כן 
לאחר שמספר היוצאים לחו"ל במהלך הסגר הראשון צנח למאות בודדות, עם ירידה של כ-99% בטסים לחו"ל, במהלך הסגר השני דווקא חל גידול במספר היוצאים והוא עומד על כ-80% פחות מבימי השגרה. החל מסוף אוגוסט החלה התנפלות של ישראלים על קרואטיה שהייתה ירוקה ופתחה את שעריה לישראלים ובהמשך גם ליוון, סרביה, בולגריה וגם קצת לטורקיה. עם הפיכתה של קרואטיה למדינה אדומה, חלה ירידה תלולה במספר הישראלים שטסו אליה. 
 

השימוש באינטרנט ובסלולר היו גבוהים יותר בסגר השני אבל קמנו יותר מהכורסא
צריכת התקשורת בסגר השני הייתה גדולה יותר אפילו במהלך הסגר הראשון אבל לא בכל אמצעי התקשורת: 
גלישה סלולרית הגלישה הסלולרית במהלך הסגר השני עלתה ב-17% בהשוואה לימי שגרה, זאת מול עלייה של 14% בממוצע בסגר הראשון. 
גלישה קווית הגלישה הקווית רשמה עלייה מרשימה בסגר השני של 38% בהשוואה לימי שגרה, זאת מול עלייה 31% בלבד בסגר הראשון. 
שיחות סלולר בסגר השני דיברנו אמנם יותר מבשגרה אבל קצת פחות מבסגר הראשון: עלייה של 15% בכמות שיחות הסלולר בסגר השני מול עלייה של 19% בכמות השיחות בסגר הראשון בהשוואה לימי השגרה. 
טלוויזיה אם בסגר הראשון הפכנו לבטטות כורסה עם עלייה של 25% בצפייה בטלוויזיה בהשוואה לימי שגרה, בסגר השני חלה עלייה של 3% בלבד בצפייה בטלוויזיה, אולי זה נובע מהסיבה שבילינו הרבה יותר מחוץ לבית בסגר השני לעומת הסגר הראשון? 


 
הצפייה בטלוויזיה – תודה יונית, ערב טוב תמר, להתראות דוריה – אני ב-VOD 
גבירותי ורבותיי מהפך: הישראלים שבד"כ מכורים לתוכניות אקטואליה, התמכרות שהופכת לקשה יותר בתקופות משבר, בדרך לגמילה: העלייה הגדולה של הצפייה בתוכניות האקטואליה בסגר הראשון נבלמה בסגר השני 
שידורי אקטואליה בתקופת הסגר הראשון נצמדנו כולנו לחדשות עם עלייה של 82% בממוצע בצפייה בתוכניות אקטואליה בהשוואה לימי שגרה. בסגר השני לעומת זאת עלייה של 31% בלבד בצפייה בתוכניות האקטואליה, עד כאן החדשות? 
צפייה בסדרות, סרטים  ו-VOD בדומה לסגר הראשון, בצפייה כמעט בכל סוגי התכנים בטלוויזיה חלה עלייה, אך בסגר השני היא הייתה מתונה יותר: בצפייה בסדרות חלה עלייה 8% בלבד בסגר השני בהשוואה לימי שגרה לעומת עלייה של 39% בתקופת הסגר הראשון. בתכני דוקו מדע וטבע חלה עלייה של 22% בימי הסגר השני מול 27% , בשימוש ב-VOD חלה עלייה 30% בסגר השני מול 78% בסגר הראשון. 
תכני ילדים הילדים אמנם בבית אבל לא דווקא תקועים מול הטלוויזיה. תכני הילדים שבסגר הראשון כיכבו עם עלייה של 48%, זכו לעלייה צנועה יותר של 17% בצפייה בסגר השני. 
שידורי הספורט בשורה אופטימית אמיתית לחובבי הספורט. מירידה של 80% בצפייה בספורט בסגר הראשון לעומת השגרה, "עלינו" לירידה של 22% במהלך הסגר השני. זה כמובן תוצאה ישירה של קיום יותר אירועי ספורט – דבר שכמעט ונעלם במהלך הסגר הראשון בארץ ובעולם. 
 
הרשתות החברתיות שזינקו – מסתפקים ב-280 תווים 
טוויטר הרשת החברתית שדי דשדשה אצלנו ביחס לעולם ונתפסה עד לא מזמן בעיקר כרשת חברתית ברנז'אית של פוליטיקאים ועיתונאים החלה לצבור תאוצה בשל השיח הפוליטי המתגבר  וכל מי שנכנס אליה יכול לראות לא מעט צייצנים חדשים עם מספר חד ספרתי של עוקבים שנרשמו במהלך ספטמבר ואוקטובר והנתונים תומכים בכך: מעלייה של 8% בשימוש בטוויטר בסגר הראשון לעומת ימי שגרה, חלה עלייה של 52% בשימוש בטוויטר במהלך הסגר השני. 
זום כמו בסגר הראשון, גם בסגר השני זום כיכבה. עלייה עצומה של 6,010% במספר המשתמשים בזום בסגר השני, מול עלייה של 5,090% בסגר הראשון. כמות האירועים בזום עלו ב-10,288% בסגר השני מול עלייה של 7892% בסגר הראשון. יש כאלו שהסגר השני עושה להם רק טוב. 
טיקטוק הרשת החברתית החדשה יחסית שכיכבה במהלך הסגר הראשון עם עלייה של 30% בשימוש,  הסתפקה בסגר השני בעלייה בשימוש של רק כמחצית -16%. כנראה שהסגר לא כזה עושה חשק לרקוד

להורדת הדוח המלא

 

כתבות נוספות מהבלוג שיעניינו אותך:

תגובות ({{comments.length}} תגובות) מכילה תוכן ללא תוכן
הוסף תגובה
שדה חובה
שדה חובה
חרגת מ-1000 תוים
תגובתך התקבלה ותפורסם בעמוד זה בהקדם האפשרי
אירעה שגיאה בביצוע הפעולה
  1. {{ comment.subject }}
    {{ comment.fullName }} ({{ comment.createDate }})
    {{ comment.content }}
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי