X
לחץ על כפתור "בחר" בחבילה המתאימה עבורך ולאחר מכן בחר את תאריך הטיסה
לרשימת המדינות הנבחרות לגלישה ››
סה”כ: 0
לרכישה בעזרת נציג
מוקד פלאפון חו”ל לרשותך בחיוג חינם מהפלאפון, חיוג מהארץ 444*, חיוג מחו”ל: +972-50-7077860 | לתעריפון ללא הצטרפות למסלול

מסלולי פלאפון Travel

שאלות ותשובות

פתרון מלא לכלל השימושים בחו"ל. מופעל אוטומטית בכל נסיעה לאחר הרשמה חד פעמית.
גמישות מלאה, משלמים עבור השימוש. מסלולים ללא התחייבות.

TRAVEL NEW

2.5לדקה או sms
מכל העולם
19.9 ₪ תשלום חד פעמי לנסיעה
רק אם מבוצע שימוש
למידע נוסף גלישה במדינות נבחרות.24.9 ₪ ליום גלישה עד MB50 מדרגות אוטומטיות בנפח MB50 כל אחת: 24.9 ₪ לשנייה 19.9 ₪ לשלישית

TRAVEL+ֹNEW

89 אגורות לדקה או sms
מכל העולם
69.9 ₪ תשלום חד פעמי לנסיעה
רק אם מבוצע שימוש
למידע נוסף גלישה במדינות נבחרות.24.9 ₪ ליום גלישה עד MB50 מדרגות אוטומטיות בנפח MB50 כל אחת: 24.9 ₪ לשנייה 19.9 ₪ לשלישית

TRAVEL NEW לגולשים בלבד

24.9 ליום גלישה חופשית עד 50MB.
במגוון מדינות נבחרות
למידע נוסף עם מדרגות גלישה אוטומטיות של MB50 כל אחת: 24.9 ₪ לשנייה, 19.9 ₪ לשלישית

מוקד פלאפון חו”ל לרשותך בחיוג חינם מהפלאפון, חיוג מהארץ 444*, חיוג מחו”ל: +972-50-7077860 | לתעריפון ללא הצטרפות למסלול

האם עמוד זה סייע לך?

שלח (מוגבל ל-1000 תווים)